Sandomierska szkoła rolnicza kształci nowocześnie i adekwatnie do potrzeb rynku

Data publikacji: 08.06.2021 21:36
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
08.06.2021 Sandomierz. Konferencja nt. nowoczesnego kształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy

08.06.2021 Sandomierz. Konferencja nt. nowoczesnego kształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy
Fot. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu kształci swoich uczniów w sposób nowoczesny, adekwatny do potrzeb rynku pracy - to wnioski z dzisiejszej konferencji z udziałem m.in. samorządowców, przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem i biznesem, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych oraz młodzieży.

Spotkanie było okazją do podsumowania realizowanego przez szkołę projektu, dotyczącego unowocześniania oferty edukacyjnej i szkoleniowej oraz bazy dydaktycznej. Projekt jest na półmetku.

Jak powiedziała Joanna Chlastawa, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu - ważne jest to, że szkoła rozwija dodatkowe kompetencje uczniów m.in. w języku angielskim, daje im również możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursach dzięki, którym zwiększają się ich szanse na rynku pracy.

Dotyczy to m.in. obsługi koparko-ładowarki czy wózków widłowych. Przedstawicielka urzędu podkreśliła, że istotą projektu jest uczulanie młodzieży na fakt, że kształcenie jest procesem ustawicznym i że nie można zatrzymać się w pewnym momencie, ponieważ nie nadąży się za rynkiem pracy. Dodała, że dla mechaników, także tych związanych z transportem w rolnictwie, oferty pracy są niemal nieustannie.

Alicja Szatan, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego powiedziała, że poprzez modernizowanie bazy dydaktycznej, zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego do praktycznej nauki zawodu oraz stwarzanie dodatkowych możliwości podnoszenia kwalifikacji, szkoła stwarza warunki, dzięki którym uczeń wie, że jego edukacja jest na miarę XXI wieku. Służą temu przede wszystkim pieniądze z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest organem prowadzącym placówkę oraz z projektów realizowanych przez szkołę.

- Nie można stać z boku, nie można udawać, że nie widzi się postępów w rolnictwie, jego wyposażeniu, konieczne jest także śledzenie trendów na rynku. Cały czas musimy być ze wszystkim na bieżąco, to jest nasza zasada - powiedziała dyrektor.

Piotr Korpysz z Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu stwierdził, że jest pozytywnie zaskoczony poziomem realizacji projektu dotyczącego nowoczesnego nauczania w szkole rolniczej.

Przypomniał, że ośrodek przygotowując projekt dokładnie zbadał oczekiwania uczniów oraz nauczycieli i diagnoza okazała się trafna, co daje ogromną satysfakcję, że projekt będzie mieć praktyczne przełożenie na wiedzę i umiejętności młodzieży, która uczy się w zespole szkół.

adv adv
Wiadomości
Reklama