Sandomierz stawia na bezpieczną i nowoczesną gospodarkę odpadami

Data publikacji: 29.12.2020 19:48
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
29.12.2020. Sandomierz. Na zdjęciu (od lewej): Piotr Sołtyk - prezes PGKiM w Sandomierzu, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego,  Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiego

29.12.2020. Sandomierz. Na zdjęciu (od lewej): Piotr Sołtyk - prezes PGKiM w Sandomierzu, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiego
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

W Sandomierzu rozbudowany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które otrzymało na ten cel dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego. Umowę w tej sprawie podpisano w Kielcach.

W ramach projektu zaplanowano budowę dwóch wiat o łącznej powierzchni ok. 390 m kw. do bezpiecznego segregowania śmieci na terenie istniejącego punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz przebudowę dawnej przepompowni i przystosowanie jej do celów socjalnych i edukacyjnych. Będą tam organizowane spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat segregacji odpadów i ochrony środowiska. W tym samym obiekcie będzie też prowadzony punkt naprawy elektrosprzętu.  

29.12.2020. Sandomierz. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Piotr Sołtyk - prezes PGKiM w Sandomierzu, Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiegoFot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów pozwoli w sposób bardziej racjonalny, zgodnie z wymogami ochrony środowiska segregować odpady na terenie Sandomierza - powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Piotr Sołtyk, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu stwierdził, że po rozbudowie punktu selektywnej zbiórki odpadów diametralnie zmienią się warunki prowadzenia bezpiecznej gospodarki śmieciowej.

-Ten PSZOK będzie profesjonalny, bo w tej chwili jest tylko wiata, w której stoją dwa kontenery z podziałem na poszczególne frakcje. Natomiast po modernizacji będą wiaty, do których można będzie dowozić odpady z terenu Sandomierza i je segregować. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska i polepszy proces segregacji odpadów - dodał prezes.

Marek Jońca, członek zarządu województwa stwierdził, że rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów to cenna inicjatywa, która uporządkuje to miejsce oraz poprawi warunki pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Całkowita wartość rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu to 2,47 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  wyniesie 1,5 mln zł.

29.12.2020. Sandomierz. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Piotr Sołtyk - prezes PGKiM w Sandomierzu, Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Marcin Marzec - burmistrz SandomierzaFot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Reklama