ŚCO i GUM będą prowadzić wyjątkowe badania

Data publikacji: 02.02.2021 13:53
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Zdrowie
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Świętokrzyskie Centrum Onkologii będzie ściśle współpracować z Głównym Urzędem Miar.

Obydwie instytucje badawcze zajmą się pomiarami i obliczeniem dawek promieniowania, emitowanego przez aparaturę, której używa szpital, informuje profesor Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO.

- Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest unikalnym ośrodkiem, na którego wyposażeniu są m.in. akceleratory, czyli urządzenia stosowane w radioterapii, jak PET, czyli pozytonowy tomograf emisyjny niezbędny w medycynie nuklearnej, ale również posiadamy rezonanse magnetyczne, służące w terapii radiologicznej. Te wszystkie urządzenia, by pracowały poprawnie i bezpiecznie, muszą mieć mierzoną aktywność promieniowania - wyjaśnia profesor Stanisław Góźdź.

Profesor Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar podkreśla, że dzięki zawartej z ŚCO umowie, pacjenci tego szpitala będą diagnozowani i leczeni w jeszcze bardziej bezpieczny sposób. Jak dodał, dzięki pomiarom lekarze będą z jeszcze większą dokładnością i precyzją decydować o tym, jakie pacjent ma otrzymywać dawki napromieniania.

- Do tej pory bazujemy na wzorcach, które wykorzystują promieniowanie gamma emitowane przez bomby kobaltowe. Zależy nam, na wypracowaniu nowej metodologii, określania tych wzorców dawek, w warunkach, w jakich naświetlani są pacjenci poddani radioterapii. To jest pierwsze tego typu doświadczenie i pierwsze tego typu prace w Polsce, a przy tym jedne z nielicznych na świecie - dodał profesor Jacek Semaniak.

Przy kampusie laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar, który powstaje w Kielcach, planowane jest utworzenie laboratorium promieniowania jonizującego. Jego działalność badawcza dotyczy zagadnień związanych z fizyką medyczną, zarówno w zakresie radioterapii, jak i diagnostyki medycznej.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, a Głównym Urzędem Miar odbędzie się w czwartek.

Reklama