Spoczywają na nim zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej. Gmina chce zadbać o cmentarz wojenny

Data publikacji: 25.10.2020 17:16
Autor: Ewa Pociejowska-Gawęda / Kategoria: Wiadomości z regionu
Swaryszów. Cmentarz wojenny

Swaryszów. Cmentarz wojenny
Fot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

Gmina Sędziszów planuje kolejne parce modernizacyjne cmentarza wojennego w Swaryszowie. Pochowanych jest tam 50 osób zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

W tym celu gmina wystąpiła do wojewody świętokrzyskiego o 95 tys. złotych na remonty i konserwacje grobów oraz cmentarzy wojennych na terenie gminy Sędziszów.

Jak informuje burmistrz Wacław Szarek, w ramach kolejnego etapu prac zaplanowano m.in remont dzwonnicy i renowację krzyża. Ponadto gmina zamierza zakupić na cmentarz kolejne ławki.

- Staramy się, aby miejsca pamięci narodowej i historycznej dla kolejnych pokoleń były w odpowiednim stanie zachowane - podkreślił włodarz gminy.

Jak przypomniał Wacław Szarek, od roku 2006 do bieżącego, gmina na utrzymanie Cmentarza w Swaryszowie wydała ponad 620 tys. złotych. Pieniądze pozyskane były min. z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy oraz od wojewody świętokrzyskiego.

Swaryszów. Cmentarz wojennyFot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

- Do najważniejszych inwestycji należała budowa 50 granitowych nagrobków z ławkami, nowe ogrodzenie, kapitalny remont kaplicy cmentarnej oraz wyłożenie kostką głównej alei cmentarnej wraz częściowym wyłożeniem palcu przed cmentarzem - dodał.

Na cmentarzu w Swaryszowie pochowanych jest 50 osób zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. 35 osób to mieszkańcy Swaryszowa, którzy albo byli członkami Armii Krajowej albo z nią współpracowali. Kolejne 15 ciał po ekshumacji zostało przeniesionych na swaryszowski cmentarz z Piotrkowic, Jędrzejowa, Chmielnika i z Zagórza koło Kielc.

Pacyfikacja Swaryszowa odbyła się 17 sierpnia 1944 roku.

Reklama