Sprawdź, jakie pieniądze trafiły z Warszawy do naszego województwa

Data publikacji: 13.01.2021 16:06
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
13.01.2021 Kielce. ŚUW. Konferencja prasowa podsumowująca programy rządowe realizowane w woj. świętokrzyskim w 2020 roku. Od lewej: przewodniczący sejmiku Andrzej Prus i wojewoda Zbigniew Koniusz

13.01.2021 Kielce. ŚUW. Konferencja prasowa podsumowująca programy rządowe realizowane w woj. świętokrzyskim w 2020 roku. Od lewej: przewodniczący sejmiku Andrzej Prus i wojewoda Zbigniew Koniusz
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

1,7 mld zł trafiło w ubiegłym roku do województwa świętokrzyskiego na realizację ponad 20 rządowych programów.

Najwięcej pieniędzy, bo ponad 1 miliard 168 mln zł przeznaczono na program „Rodzina 500 plus”, z którego skorzystało w sumie 183 tys. dzieci. Duża kwota, bo ponad 44,5 mln zł trafiła także do świętokrzyskich domów pomocy społecznej na walkę z pandemią koronawirusa.

Z kolei na program „Dobry Start”, dzięki któremu pomoc otrzymało 950 tys. dzieci przekazano 41 mln zł.

Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski przyznał, że miniony rok był trudny ze względu na sytuację epidemiczną w całym kraju, ale udało się zrealizować zamierzone plany.

- Nie tylko mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, ale także wszyscy obywatele Polski żyją dostatniej i nie mogą mówić, że dystans między nami i Europą jest duży. On jeszcze jest, ale w ostatnich latach bardzo się skrócił. To, co kiedyś było tylko marzeniem, że dosięgniemy Europę Zachodnią, już nam się prawie udało i cały czas pniemy się do czołówek gospodarczych świata - dodał wojewoda Zbigniew Koniusz.

13.01.2021 Kielce. ŚUW. Konferencja prasowa podsumowująca programy rządowe realizowane w woj. świętokrzyskim w 2020 rokuFot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

W 2020 roku, duże wsparcie popłynęło także do osób niepełnosprawnych. Na program „Asystent osoby niepełnosprawnej” rząd przekazał do naszego regionu w sumie prawie 162 tys. zł, a pieczy zastępczej ponad 3,8 mln zł. Z kolei w ramach „Funduszu Solidarnościowego”, w ramach którego opłacić można było m.in. usługi opiekuńcze w 10 świętokrzyskich gminach, a także na opiekę wytchnieniową dla niepełnosprawnych w 17 gminach oraz utworzenie centrum opiekuńczo wychowawczego, rząd przekazał ponad 25 mln zł.

Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa podkreśla, że udało się wesprzeć tak wiele gmin i mieszkających w nich osób, dzięki bardzo dobrej współpracy urzędu wojewódzkiego z samorządem województwa świętokrzyskiego.

- To naprawdę potężne środki finansowe, które bardzo często wprost umożliwiały gminom realizację inwestycji. Bez tych pieniędzy gmin, czy powiatów nie byłoby stać na realizację bardzo ważnych przedsięwzięć. Dzięki rządowym dotacjom udało się to zrobić. Mimo tego, że budżet państwa będzie w tym roku pewnie przeżywał problemy, bo dane pokazują duży deficyt, to nie słyszałem o żadnych planach ograniczania jakichkolwiek wydatków - dodał Andrzej Pruś.

Z kolei w ramach programu „Senior+” w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim utworzono 15 nowych placówek, w tym 3 domy oraz 12 klubów seniora. Na ten cel rząd przekazał ponad 4 mln zł. Dzięki temu w naszym regionie działa już 42 placówek przeznaczonych dla osób starszych, w tym 12 domów i 30 klubów seniora.

Natomiast na program „Wspieraj seniora”, który zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu osób powyżej 70 roku życia, a do którego przystąpiło 97 świętokrzyskich gmin, rząd przeznaczył prawie 3,5 mln zł.

Reklama