Sprawdzamy jak działa zarządzanie kryzysowe

Data publikacji: 30.06.2021 13:45 / Data aktualizacji: 30.06.2021 15:49
Autor: Emilia Sitarska , Anna Głąb , Marta Gajda-Kruk , Paulina Michta / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Jakie są zadania sztabu kryzysowego na poziomie gminy i jak szybko jest w stanie zadziałać zespół zarządzania kryzysowego w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia?

KIELCE

„Sztab Kryzysowy, który podlega pod Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce na bieżąco analizuje i ocenia ryzyko, w sytuacjach niebezpiecznych dla mieszkańców miasta” - zapewnia Tomasz Porębski, rzecznik Prezydenta Miasta Kielce.

- Zagrożenia, które pojawiają się na terenie miasta są przez nas stale monitorowane i analizowane. To oznacza, że takie czynności są realizowane przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. W tym celu, w urzędzie miasta funkcjonuje Centrum Zarządzania Kryzysowego, powołane przez prezydenta miasta, w ramach Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Kielce - mówi Tomasz Porębski.

Jakimi procedurami kierują się pracownicy Centrum Powiadamiania Kryzysowego w czasie zagrożenia?

- Podstawą działań w sytuacji zagrożenia jest Plan Zarządzania Kryzysowego. Jest to specjalny dokument, w którym opisane są niebezpieczeństwa i procedury postępowania - wyjaśnia rzecznik. 

 

Ocena zagrożenia sytuacji, jak i wykonywane czynności są przeprowadzane przy współpracy ze służbami ratunkowymi.

- Analiza zagrożeń jest dokonywana w każdej formie, przy współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego w sytuacji kryzysowej, działają również osobiście, na miejscu zdarzenia. Jeśli istnieje potrzeba rozszerzenia działań, niezwłocznie zostaje powiadomiony sztab kryzysowy - dodaje Tomasz Porębski.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Kielce apeluje, by w sytuacji zagrożenia, niezwłocznie zadzwonić pod numer 112, 999,998,997 lub 996.

OPATÓW

Jak poinformował Radio Kielce Kamil Wiatrowski pracownik ds. zarządzania kryzysowego i porządku w wydziale zarządzania kryzysowego opatowskiego starostwa, po otrzymaniu komunikatów o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych lub hydrologicznych natychmiast wysyłane są informacje do poszczególnych gmin. Zawierają one dane dotyczące rodzaju zagrożenia, a także czasu jego występowania. Następnie samorządy publikują je do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych.

W razie gdy zagrożenie staje się bardziej realne, np. powódź, wówczas starosta zwołuje Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i staje na jego czele. W tym gremium zasiadają również zastępcy szefa zespołu, czyli np. komendanci straży pożarnej i policji.

Powołany zespół pełni całodobową służbę dyżurną. Koordynuje działania związane z logistyką, planowaniem działań, usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych czy zabezpieczeniem opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej.

OSTROWIEC ŚW. 

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim pełniony jest całodobowy dyżur straży miejskiej, która w przypadku otrzymania informacji o sytuacjach kryzysowych powiadamia osoby funkcyjne w starostwie (starosta, wicestarosta, sekretarz).

Natomiast w przypadku otrzymania komunikatu ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, o możliwości wystąpienia np. niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, pracownik Zespołu Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności  i Zarzadzania Kryzysowego przesyła niezwłocznie do poszczególnych gmin.

W przypadku wystąpienia na terenie powiatu ostrowieckiego sytuacji kryzysowych szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego może zwołać posiedzenie Zespołu (najczęściej w okrojonym składzie – adekwatnie do występującej sytuacji). Wypracowane na posiedzeniu koncepcje/wnioski kieruje do poszczególnych służb do realizacji. Starosta ostrowiecki lub jego przedstawiciel biorą udział w posiedzeniach wojewódzkiego/gminnych zespołów zarządzania kryzysowego.

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej przekraczającej granice jednej gminy koordynację działań ratowniczych przejmuje Starosta ostrowiecki lub jego przedstawiciel.

PIŃCZÓW

Marcin Kozłowski, sekretarz gminy i członek zespołu kryzysowego informuje, że w obliczu zagrożenia, burmistrz jako główny koordynator i szef zespołu, niezwłocznie zwołuje sztab kryzysowy, który składa się z kilkunastu osób. Są to przedstawiciele urzędu, naczelnicy wydziałów, komendanci służb powiatowych w tym straży pożarnej oraz policji, a także kierownicy jednostek organizacyjnych.

- Niezwłocznie się spotykamy i omawiamy zagrożenie. Wówczas podejmowane są konkretne działania. Główne cele to koordynacja działań, zapobieganie sytuacjom kryzysowych, usuwanie ich skutków i wydawanie dyspozycji dla poszczególnych służb, w zależności od zagrożenia, czy to jest powódź, pożar czy innego rodzaju zagrożenie - mówi.

Dodaje, że sztab powoływany jest w sytuacjach ekstremalnych np. w momencie katastrofy drogowej, wycieku gazu, awarii wodociągowych, nawałnic, powodzi, podtopień itp.

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą ważną, wiec zespół musi działać bardzo szybko -dodaje.

- Wszystko jest jednak uzależnione od pory. Jeśli do zdarzenia dochodzi w godzinach pracy, to spotykamy się w ciągu 10-15 min, a jeśli w godzinach popołudniowych, wieczornych czy nocnych ten czas jest trochę dłuższy. Niemniej jednak cały czas jesteśmy pod telefonami. Wiele decyzji zapada telefonicznie. Większość z nas ma służbowe telefony, dlatego musimy być dyspozycyjni cały czas - mówi.

Stanisław Ryznar, naczelnik wydziału rolnictwa i gospodarki mieniem w urzędzie dodaje, że gmina dysponuje też magazynem przeciwpowodziowym. Wydawane są tam worki z piaskiem, plandeki itd.

- To są pierwsze działania sztabu, następnie w zależności jak dane zdarzenie przebiega, jakie są straty i jakie szkody, wówczas jest uruchamiana procedura szacowania strat, występowania wojewody o wsparcie, do pomocy społecznej dla rodzin. Jeżeli zaś są straty w rolnictwie powoływana  jest specjalna komisja, która dokonuje szacowania strat. Wszystkie  działania są adekwatne do rozwoju sytuacji - dodaje.

Jeśli zagrożenie wykracza poza teren gminy sztab jest powoływany w powiecie czy w województwie. W spotkaniach tych również uczestniczy burmistrz danej gminy.

SKARŻYSKO-KAMIENNA

Z kolei w Skarżysku całodobowo można kontaktować się z monitoringiem miejskim pod numerem telefonu 41 25 20 193. Miasto zapewnia pomoc w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, resztą prac w przypadku wystąpienia zniszczeń zajmuje się straż pożarna czy inne służby ratunkowe.

STARACHOWICE

W powiecie starachowickim, kiedy ucierpią mieszkańcy minimum dwóch gmin, zespół zarządzania kryzysowego rozpoczyna działania.

W większości przypadków działania są prowadzone przez odpowiednie służby - straż pożarna, policję czy pogotowie. Sam powiat nie dysponuje bowiem odpowiednim sprzętem do ewentualnego usuwania szkód. Informacje o potrzebie udzielenia pomocy można przekazywać w godzinach pracy starostwa telefonicznie na numer 41 276 09 21.

W Urzędzie Miejskim Starachowice funkcjonuje całodobowy numer obsługiwany przez jednego z pracowników, odpowiedzialnych za pomoc w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych - 664 135 271.

Pomoc gminy obejmuje udostępnienie worków i piasku, którymi można zabezpieczyć posesję przed zalaniem, można tu też wypożyczyć łopaty, jednak pracę mieszkańcy muszą zorganizować we własnym zakresie. W przypadku zniszczeń wywołanych przez burze czy nawałnice pomoc udzielana jest przez przede wszystkim przez strażaków i do jednostki PSP należy zgłaszać takie potrzeby na numer 41 274 53 89 lub alarmowy 112.

 


adv adv
Wiadomości
Reklama