Starachowice wymieniają wszystkie autobusy na ekologiczne

Data publikacji: 24.05.2021 12:57
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
24.05.2021. Starachowice. Popisanie umowy na program niskoemisyjnego transportu. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Pruś - przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, poseł Agata Wojtyszek, Halina Piwnik - skarbnik miasta, Marek Materek - prezydent Starachowic, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego

24.05.2021. Starachowice. Popisanie umowy na program niskoemisyjnego transportu. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Pruś - przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, poseł Agata Wojtyszek, Halina Piwnik - skarbnik miasta, Marek Materek - prezydent Starachowic, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego
Fot. Anna Głąb / Radio Kielce

Od przyszłego roku miejski transport w Starachowicach będzie w pełni ekologiczny. Wszystkie autobusy zostaną wymienione na tzw. niskoemisyjne. Większość prac związanych z rewolucją komunikacyjną w Starachowicach już się rozpoczęła.

Trwa budowa bazy MZK z nowoczesnym warsztatem, myjnią i dyspozytornią oraz stacją tankowania gazem ziemnym CNG. Zamówione zostały autobusy, które wyprodukuje działająca w Starachowicach firma MAN, a remonty dróg albo już się zakończyły - tak jest np. w przypadku ul. Moniuszki, Batalionów Chłopskich i Pasażu Staffa (ciąg pieszo-rowerowy), albo trwają - to np. ul. Konstytucji 3 Maja.

Przy nich powstanie 12 kilometrów ścieżek rowerowych i cały system roweru miejskiego. Dodatkowo zamontowane będą nowe wiaty przystankowe i  ekologiczne oświetlenie, zmodernizowane zostaną także centra przesiadkowe w Starachowicach Wschodnich i Zachodnich.

Jak podkreśla prezydent Marek Materek, tak szeroki zakres prac był możliwy dzięki kilku programom unijnym oraz Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych.

- Realizujemy dwa projekty. Jeżeli dodamy do nich środki rządowe i wkład własny gminy, to łącznie na poprawę transportu w mieście wydamy ponad 90 mln zł.

Dziś podpisana została umowa na 25,5 mln zł. Te pieniądze już wkrótce realnie znajda się na koncie gminy.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podkreślał, że Starachowice w widoczny sposób zmieniają się na lepsze.

- Półtora roku temu, kiedy podpisywaliśmy umowę wstępną, stan komunikacji był znacznie gorszy. Wierzę, że do końca 2022 roku uda się zrealizować całość projektu, a dzięki zmianom miasto  zyska „drugi oddech”, bo cały program jest skierowany na poprawę jakości powietrza.

Poseł Agata Wojtyszek zaznaczyła, że realizacja projektu była możliwa w dużej mierze dzięki środkom rządowym.

- Dzięki Funduszowi Inwestycji Lokalnych można było uwolnić środki własne gminy i realizować kolejne zadania inwestycyjne. Przykładem może być budowa nowej ulicy Moniuszki.

Z kolei wicemarszałek Marek Bogusławski podkreślał rolę prozdrowotną programu.

- Niska emisja spowoduje, że powietrze będzie czystsze, a to przełoży się na lepszy stan zdrowia mieszkańców.

Przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś zaznaczył, że Starachowice w bardzo skuteczny sposób pozyskują środki zewnętrzne, zarówno unijne jak i rządowe.

- Jako przedstawiciel Starachowic w sejmiku województwa mogę stwierdzić, że z dobrymi projektami składanymi przez miasto nie da się dyskutować, a to przekłada się na lepszą jakość życia mieszkańców.

24.05.2021. Starachowice. Popisanie umowy na program niskoemisyjnego transportu. Na zdjęciu (od lewej): poseł Agata Wojtyszek, Halina Piwnik - skarbnik miasta, Marek Materek - prezydent Starachowic, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiegoFot. Anna Głąb / Radio Kielce

Reklama