Starosta Gębski: radni docenili nasze działania, chociaż niejednokrotnie wymagały odważnych decyzji

Data publikacji: 30.06.2020 19:28
Autor: Monika Miller / Kategoria: Wiadomości z regionu
Komentarze
30.06.2020. Kielce. XX Sesja Rady Powiatu

30.06.2020. Kielce. XX Sesja Rady Powiatu
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Zarząd powiatu kieleckiego otrzymał od radnych absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. W głosowaniu poparło tę decyzję 20 osób, a 6 się wstrzymało.

Starosta kielecki Mirosław Gębski zauważył, że cały zarząd pracuje dla dobra mieszkańców regionu.

- Niezwykle cieszę się, że radni docenili nasze działania, chociaż niejednokrotnie wymagały trudnych i odważnych decyzji. Jesteśmy powiatem prorozwojowym i kładziemy duży nacisk na inwestycje drogowe, oświatę oraz służbę zdrowia - dodał.

Zarząd otrzymał także wotum zaufania. Za głosowało 19 radnych, 7 było przeciw, a 1 osoba nie zagłosowała.

Józef Szczepańczyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego przed głosowaniem wyraził kilka uwag do dokumentu. Zarzucił m.in., że nie pojawiły się punkty, które umożliwiłyby aktywizowanie małych wspólnot, takich jak sołectwa.

- Nie realizowano programu, który był w przeszłości, a dotyczył małych grantów dla sołectw. Może były to niewielkie pieniądze, jednak one aktywizowały społeczność. Dla przykładu budowano za nie wiaty na spotkania - mówił.

Ponadto uwagi dotyczyły także pomocy dla ochotniczych straży pożarnych, bowiem w ubiegłym roku z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel niecałe 15 tys. zł. dla 4 jednostek. Między innymi te przesłanki spowodowały, że radni PSL zagłosowali przeciwko udzieleniu wotum zaufania.

Do tej kwestii odniósł się starosta Mirosław Gębski.

- Mieliśmy tyle wniosków i tyle daliśmy dofinansowania. Nadmienię, że dzięki aktywności zarządu powiatu nowy samochód strażacki trafi do gminy Masłów za frekwencję w I turze wyborów - zauważa.

W sesji wziął udział senator PiS Krzysztof Słoń, który zauważył, że powiat kielecki jest wymieniany w czołówce powiatów, które w niedzielnych wyborach miały największą frekwencję. Podziękował także radnym za to, że jest on pozytywnie postrzegany na zewnątrz.

Podczas sesji przyjęto także uchwały m.in. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028 oraz zmian w budżecie na 2020 rok.

Kolejna sesja odbędzie się we wrześniu.

adv adv
Wiadomości
Reklama