Staszowskie gminy razem dla rozwoju

Data publikacji: 08.06.2021 18:00
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
08.06.2021. Staszów. Podpisanie porozumienia w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na zdjęciu (od lewej): Marek Strzała - wiceprzewodniczący sejmiku województwa, Leszek Kopeć - burmistrz Staszowa, Krzysztof Lipiec - prezes świętokrzyskich struktur PiS, Leszek Juda - burmistrz Oleśnicy, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Grzegorz Forkasiewicz - wójt gminy Rytwiany

08.06.2021. Staszów. Podpisanie porozumienia w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na zdjęciu (od lewej): Marek Strzała - wiceprzewodniczący sejmiku województwa, Leszek Kopeć - burmistrz Staszowa, Krzysztof Lipiec - prezes świętokrzyskich struktur PiS, Leszek Juda - burmistrz Oleśnicy, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Grzegorz Forkasiewicz - wójt gminy Rytwiany
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Staszów, Oleśnica i Rytwiany - te trzy samorządy podpisały dzisiaj porozumienie, którego głównym celem będzie pozyskiwanie pieniędzy w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, co przyczyni się do rozwoju tej części województwa świętokrzyskiego.

W planach są wspólne przedsięwzięcia dotyczące np. transportu, budowy ścieżek rowerowych, rozwoju turystyki i promocji dziedzictwa kulturowego, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego zgodnego ze strategią województwa.

Leszek Kopeć, burmistrz Staszowa powiedział, że wspólne działanie, to wzmacnianie więzi partnerskich i ważny krok u progu nowej perspektywy unijnej Wspólnoty na lata 2021-27. Burmistrz dodał, że we wspólnych przedsięwzięciach gmin ważna będzie współpraca ze świętokrzyskimi parlamentarzystami, na czym bardzo mu zależy. Podkreślił też współpracę z Eneą Elektrownią Połaniec, która jest istotnym partnerem w projektach inwestycyjnych. Obecnie dotyczy to budowy farmy fotowoltaicznej, a niedługo także działań związanych z powstaniem portu przeładunkowego z wykorzystaniem linii szerokiego toru.

Poseł Krzysztof Lipiec, prezes świętokrzyskich struktur PiS powiedział, że jednoczenie sił zawsze wychodzi na dobre, zwłaszcza, gdy w planie jest sięganie po środki zewnętrzne. Dodał, że uwzględniając wszystkie środki europejskie, czyli budżet, fundusz odbudowy oraz fundusz sprawiedliwej transformacji, to dla Polski przypadnie w sumie 770 mld zł, w tym dla województwa świętokrzyskiego 25 mld zł.

-To ogromne pieniądze, mam nadzieję, że świętokrzyskie samorządy należycie z tego skorzystają. Powiat staszowski na naszej mapie gospodarczej jest jednym z czołowych terenów, tym bardziej cieszę się z porozumienia trzech gmin. Jestem pewien, że staszowska podstrefa inwestycyjna w szybkim tempie cała zapełni się przedsiębiorcami, co przełoży się na lepsze warunki życia oraz szybszy rozwój - dodał poseł Lipiec.

Anna Krupka, wiceminister kultury i sportu, która uczestniczyła online w podpisaniu porozumienia, wyraziła przekonanie, że zaowocuje ono jeszcze bardziej skutecznym pozyskiwaniem środków finansowych i ich racjonalnym zarządzaniem. Będzie to nowy impuls rozwojowy dla miast i gmin powiatu staszowskiego. Zaoferowała swoje wsparcie przy realizacji ważnych inwestycji i zdobywaniu pieniędzy na ten cel.

- To ważny dzień dla Staszowa, Rytwian i Oleśnicy - dodała wiceminister.

08.06.2021. Staszów. Podpisanie porozumienia w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na zdjęciu (od lewej): Leszek Kopeć - burmistrz Staszowa, Marek Strzała - wiceprzewodniczący sejmiku województwa, Krzysztof Lipiec - prezes świętokrzyskich struktur PiS, Leszek Juda - burmistrz Oleśnicy, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Grzegorz Forkasiewicz - wójt gminy RytwianyFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski powiedział, że cały potencjał środków finansowych, który został przygotowany przez premiera Mateusza Morawieckiego jest w naszym zasięgu. Do regionu świętokrzyskiego wpłynie więcej pieniędzy unijnych niż to było wcześniej. Marszałek zwrócił uwagę, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 7,5 proc. środków ma być przeznaczone na zielony ład, czyli inwestycje związane ze zmniejszaniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, w czym także mieścić się będzie np. budowa ścieżek rowerowych.

Burmistrz Oleśnicy Leszek Juda powiedział, że to porozumienie zwiększy potencjał każdej z gmin z osobna oraz wszystkich trzech jako wspólnego obszaru. Jest wiele elementów, które mogą połączyć samorządy i ich aspiracje. To m.in. ekologia i turystyka. Burmistrz przypomniał o wielkim naturalnym bogactwie tego terenu, jakim są jeziora golejowskie w gminie Staszów oraz kompleks stawów na terenie gmin Oleśnica i Rytwiany. Ważna jest też historia, w przypadku Oleśnicy związana z pobytem na tym terenie Stefana Żeromskiego. To wszystko można połączyć w jeden, atrakcyjny produkt.

Wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz stwierdził, że Miejski Obszar Funkcjonalny i preferencje z tym związane przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, to jest coś, czego brakowało w poprzedniej kadencji władz województwa świętokrzyskiego, które nie stworzyły takich szans. Chociaż każda z trzech gmin podpisująca dzisiaj porozumienie ma potencjał o innym charakterze, to jednak pracując nad wspólną strategią ważne będzie to, aby wskazać obszary, które wymagają najszybszej interwencji po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Ten kierunek dotyczyć będzie polepszania infrastruktury komunalnej, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości. Wójt dodał, że  jest spokojny o pozyskiwanie środków zewnętrznych, ponieważ samorządowcy wykazali, jak bardzo są w tym skuteczni.

Jednym z najważniejszych wspólnych działań staszowskich samorządów skupionych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym będzie opracowanie wspólnej strategii, na podstawie której będą starać się o dofinansowanie projektów.

Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta w Staszowie.

Reklama