Strategia dla regionu. Co w niej będzie?

Data publikacji: 13.08.2020 08:30
Autor: Marek Orkisz / Kategoria: Wiadomości z regionu
Andrzej Pruś - przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Pruś - przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Fot. Karol Żak / Radio Kielce

Radni sejmiku rozpoczynają dziś pracę nad dokumentem, który będzie decydował o rozwoju regionu przez najbliższe siedem lat, czyli strategią rozwoju województwa. Jak powiedział przewodniczący tego gremium, Andrzej Pruś, przygotowany plan ma charakter roboczy i do końca września odbywać się będą na ten temat konsultacje społeczne, dzięki którym lokalne społeczności czy samorządy będą mogły nanieść poprawki.

- Strategia jest bardzo ważna, bo z jednej strony pokazuje kierunek, w jakim powinien się region rozwijać, a z drugiej stanowi podstawę do negocjacji z Unią Europejska w przekazywaniu funduszy pomocowych. Zadania, które znalazły się w strategii, łatwiej otrzymają unijną pomoc – podkreślił.

- Jednym z najważniejszych elementów strategii jest ochrona zdrowia i rozwój sanatoriów, ale także nie możemy zapominać o innych elementach - zaznaczył.

W tym kontekście przewodniczący wymienił m.in. budowę laboratoriów Głównego Urzędu Miar, z którego nie tylko będą korzystać pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej, ale także lokalni przedsiębiorcy. Celem tych wszystkich działań jest rozwój regionu, a w konsekwencji poprawa jakości życia mieszkańców.

Przewodniczący dodał, że dokument będzie co kwartał aktualizowany, aby wyznaczone cele były dostosowywane do bieżącej sytuacji i potrzeb regionu.

- Nie da się utworzyć planu na 7 lat i nic w nim nie zmieniać. Musimy, chcąc się rozwijać, dostosowywać się do tego, co się dzieje w Polsce i Europie i wyciągać wnioski - poinformował.

Reklama