Strategia pomoże w rozwoju regionu?

Data publikacji: 13.08.2020 14:24 / Data aktualizacji: 13.08.2020 15:20
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
13.08.2020 Kielce. Na zdjęciu od lewej: Jacek Sułek - dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Bogusławski - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego

13.08.2020 Kielce. Na zdjęciu od lewej: Jacek Sułek - dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Bogusławski - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego
Fot. Michał Kita / Radio Kielce

Rozwój inteligentnej gospodarki, region przyjazny dla środowiska oraz budowanie bezpiecznej wspólnoty regionalnej - to trzy główne cele zawarte w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego 2030 plus.

Jak mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, strategia rozwoju jest kluczowym dokumentem do sprawnego wykorzystania funduszy unijnych w kolejnej siedmioletniej perspektywie. Jak zaznaczył, dokument uwzględnia bieżącą diagnozę społeczno-gospodarczą regionu i odpowiada na najpilniejsze problemy jakie trzeba będzie rozwiązać.

Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podkreśla, że strategia jest dokumentem odpowiadającym na obecne wyzwania cywilizacyjne.

- Jednym z jej kluczowych elementów jest lista obszarów i projektów strategicznych, z punktu widzenia rozwoju regionu niezbędnych do realizacji w ciągu kolejnych dziesięciu lat. Większość z tych projektów mamy już zidentyfikowanych. To między innymi rozwój kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, rozwój potencjału finansowego przedsiębiorstw w oparciu o regionalny fundusz rozwoju, czy powstanie centrum badań molekularnych przy ŚCO. To projekt badawczo-rozwojowy dotyczący nie tylko kwestii badań i diagnostyki pacjentów, ale również wykorzystania tego projektu w celach komercyjnych - dodaje.

Zdaniem Grzegorza Banasia przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, strategia rozwoju województwa jest dokumentem, który zdefiniuje życie publiczne w regionie w ciągu następnych dziesięciu lat.

- Ten dokument będzie odpowiadał na pytanie, jak należy wzmocnić nasze słabe strony oraz w jaki sposób region świętokrzyski ma realizować wyzwania, które dziś przed nim stoją - dodaje.

Jak mówi Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, strategia rozwoju regionu obejmuje wszystkie sfery naszego życia. Jak jednak zaznacza, jednym z priorytetów będzie polityka zdrowotna.

- Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest wystąpienie pandemii COVID-19, która wymusza wypracowanie skutecznych metod walki z koronawirusem. Kolejnym priorytetem jest kwestia związana ze starzeniem się społeczeństwa i skuteczna walka z chorobami nowotworowymi. Odpowiedzią na te potrzeby są nowoczesne technologie i innowacje w medycynie. To między innymi biologia molekularna i inżynieria genetyczna. Te nowoczesne metody walki w zwalczaniu chorób nowotworowych z pewnością zostaną uwzględnione w strategii - zaznacza.

Jacek Sułek podkreśla, że strategia zakłada także rozwój aktywizacji wszystkich regionów województwa. Swoje uwagi do niej mieszkańcy będą mogli zgłaszać w formie elektronicznej do 30 września. Ponadto w ramach konsultacji zaplanowano szereg spotkań m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami gospodarczymi i społecznymi, pierwsze z nich odbędzie się 19 sierpnia. Uchwała w sprawie przyjęcia strategii województwa świętokrzyskiego 2030 plus, ma zostać przyjęta przez sejmik do końca roku tego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

1. Dla podmiotów z Kielc i powiatu kieleckiego:
19 sierpnia 2020 r. godz. 10:00,
Kielce, Aula Główna Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7.
2. Dla podmiotów z powiatów starachowickiego i ostrowieckiego:
20 sierpnia 2020 r. godz. 10:00,
Starachowice, Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21.
3. Dla podmiotów z powiatów skarżyskiego i koneckiego:
25 sierpnia 2020 r. godz. 10:00,
Skarżysko-Kamienna, Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25.
4. Dla podmiotów z powiatów jędrzejowskiego, włoszczowskiego i pińczowskiego:
27 sierpnia 2020 r. godz. 10.00,
Jędrzejów, Miejskie Centrum Kultury, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
5. Dla podmiotów z powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego:
2 września 2020 r. godz. 10:00,
Sandomierz, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 12.
6. Dla podmiotów z powiatów buskiego i kazimierskiego:
4 września 2020 r. godz. 10:00,
Busko-Zdrój, sala konferencyjna Sanatorium Marconi, ul. 1 Maja.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, jednak z uwagi na stan epidemii, konieczna jest wcześniejsze dokonanie zgłoszeń przez formularz kontaktowy pod adresem strategia2030@sejmik.kielce.pl

Podobne wiadomości
Reklama