Strażacy z Wiślicy mają nowy wóz bojowy

Data publikacji: 12.06.2021 13:21
Autor: Marta Gajda-Kruk / Kategoria: Wiadomości z regionu
12.06.2021. Wiślica. Przekazanie wozu bojowego OSP Wiślica. Na zdjęciu Krzysztof Lipiec - poseł PiS oraz druh Józef Siwy, prezes OSP Wiślica

12.06.2021. Wiślica. Przekazanie wozu bojowego OSP Wiślica. Na zdjęciu Krzysztof Lipiec - poseł PiS oraz druh Józef Siwy, prezes OSP Wiślica
Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

Jednostka OSP w Wiślicy otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy. To bojowy wóz strażacki marki MAN. Pojazd przekazała wiślickim druhom Świętokrzyska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Burmistrz Wiślicy Jarosław Jaworski podkreślił, że samochód wzmocni sprawność i gotowość bojową wiślickiej jednostki, która działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zaznaczył, że to bardzo cenny i ważny nabytek, obiekt pożądania wielu strażaków.

- Zdecydowanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa i skuteczność w działaniach. To samochód stosunkowo młody i bardzo sprawny technicznie. Dotychczas służył jako wóz szkoleniowy. Każdy nowy sprzęt, który otrzymujemy, wpływa na to, że nasi druhowie są jeszcze lepiej przygotowani do niesienia pomocy - powiedział Jarosław Jaworski.

Burmistrz podziękował za pomoc w otrzymaniu wozu posłowi PiS Krzysztofowi Lipcowi, który jest honorowym obywatelem Wiślicy. To, jak dodał, kolejny dowód na to, że parlamentarzysta jest sercem związany z Wiślicą. Dba nie tylko o kwestie związane z zabytkami czy infrastrukturą, ale również o bezpieczeństwo swoich współobywateli.

Poseł Krzysztof Lipiec wyraził ogromne uznanie dla pracy strażaków ochotników za ich misję i ciężką służbę.

- Nie ma piękniejszej służby niż ta, która przejawia się w niesieniu pomocy bliźnim. Wy jesteście jako pierwsi przy pożarze, tam gdzie jest powódź, przy zdarzeniach. Idziecie tam, skąd ludzie uciekają. W tym przejawia się wasze bohaterstwo, siła i wzór godny do naśladowania - mówi Krzysztof Lipiec.

Poseł dodał, że trwa proces legislacyjny ustawy o OSP wdrażany w Polsce po raz pierwszy. Mają w nim zostać zapisane przywileje, o których do tej pory tylko mówiono i obiecywano. Liczy, że już za rok druhowie będą mogli korzystać z dobrodziejstw tego dokumentu. Podkreślił, że być może w niedalekiej przyszłości w Wiślicy powstanie jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. Jest też projekt kolejnej rządowej ustawy dla sił PSP i OSP, aby mogły zyskać dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na rozwijanie swojego potencjału.

Krzysztof Ciosek, świętokrzyski komendant PSP, jest zadowolony, że może wspomóc kolegów ochotników.

- Dziś do OSP trafiają pojazdy w bardzo dobrym stanie, ponieważ PSP może korzystać ze środków budżetu państwa, aby odnawiać swój sprzęt - dodał.

Druh Józef Siwy, prezes OSP Wiślica dodał, że to miła niespodzianka.

- Mamy wreszcie samochód, który posłuży nam do efektywniejszej pracy. Myślę, że w przyszłości przy dobrych relacjach ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro straży, wizerunek naszej jednostki jeszcze bardziej się poprawi - dodał. 

Nowy pojazd poświęcił kapelan strażaków ksiądz prałat Wiesław Stępień. Uroczystości uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy pod batutą kapelmistrza druha Radosława Czajki.

Reklama