Studenci pobierający zasiłek muszą pamiętać o formalnościach. Czasu jest niewiele

Data publikacji: 22.10.2020 16:12
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Kielce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS

Kielce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Student, który pobiera rentę rodzinną musi do końca października dostarczyć do zakładu ubezpieczeń społecznych zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki. Obecnie, gdy zajęcia odbywają się zdalnie, studentom może być trudniej dopełnić formalności.

Muszą jednak odebrać z dziekanatu stosowne zaświadczenie i dostarczyć go do ZUS - informuje Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego oddziału tej instytucji.

- Dokument mogą do nas wysłać pocztą, mogą go złożyć do specjalnie przygotowanych przed naszymi budynkami skrzynek. Nie muszą odwiedzać nas osobiście, by takie oświadczenie złożyć - mówi Paweł Szkalej.

W przypadku braku dostarczenia do ZUS zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki, wypłata świadczenia zostanie wstrzymana. W przypadku przerwania nauki student również ma obowiązek poinformowania zakładu ubezpieczeń społecznych o tym fakcie - dodaje Paweł Szkalej.

- Renta rodzinna może być wypłacana aż do 25. roku życia lub do czasu zakończenia nauki. Jeżeli uczelnia wskaże w nim całkowity okres trwania nauki, np. studia 5-letnie, ZUS będzie wypłacał rentę przez cały ten czas. Jeśli jednak student przerwie naukę wcześniej, musi o tym fakcie nas poinformować. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić nienależnie wypłacone świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami - dodał Paweł Szkalej.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta, rencisty lub osoby, która spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. Za uprawnionych członków rodziny uznaje się dzieci własne, dzieci małżonka i dzieci przysposobione. Prawo do takiej renty mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Wyjątkiem są dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Uprawnionym przysługuje jedna, łączna renta, która w razie konieczności jest dzielona między nich w równych częściach.

Tagi do tego wpisu
Reklama