Świętokrzyskie stawia czoło pandemii. Miliony trafiają na walkę z koronawirusem

Data publikacji: 23.10.2020 15:19
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
23.10.2020 Kielce: Konferencja prasowa. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Pruś - przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Marek Bogusławski - wicemarszałek województwa

23.10.2020 Kielce: Konferencja prasowa. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Pruś - przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Marek Bogusławski - wicemarszałek województwa
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

500 mln zł przeznaczył do tej pory Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na walkę z pandemią koronawirusa. To kwota wyasygnowana z funduszy unijnych i budżetu województwa.

Władze województwa podsumowały dotychczasowe działania, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

Marszałek Andrzej Bętkowski informuje, że największa pula została skierowana na wsparcie gospodarki i przedsiębiorstw.

- W różnych działaniach m.in. w formie pożyczek, doradztwa biznesowego, a także dotacji obrotowych dla małych i średnich firm przekazaliśmy 320 mln zł. Z tej kwoty aż 230 mln zł zostało przeznaczone na pożyczki dla przedsiębiorców - mówi.

Marszałek podkreśla, ze Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na zwiększenie kwoty dostępnej na pożyczki dla przedsiębiorców o kolejne 8 mln zł.

Z kolei w Regionalnym Programie Operacyjnym zwiększony zostanie budżet na dotacje obrotowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Oprócz dotychczas wykorzystanych 44 mln zł, zarząd województwa przeznaczy na ten cel dodatkowe 21 mln zł, dzięki czemu z tej formy pomocy będzie mogło skorzystać ponad 1,7 tys. świętokrzyskich przedsiębiorców.

O funduszach przekazanych na wsparcie służby zdrowia, w walce z COVID-19 mówił z kolei wicemarszałek województwa Marek Bogusławski. Jak poinformował dotychczas na ten cel zostało wydane 68,5 mln zł.

- Świętokrzyskie szpitale otrzymały dofinansowanie m.in. na powstanie laboratoriów do diagnostyki pod kątem COVID-19. Takie miejsca powstały w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii czy Szpitalu w Czerwonej Górze. Ponadto lecznice były sukcesywnie doposażane w niezbędny sprzęt. To między innymi tomograf komputerowy, 116 sztuk respiratorów, 93 kardiomonitory, 15 aparatów RTG, 15 USG a także drobny sprzęt medyczny. Łącznie do świętokrzyskich lecznic przekazano prawie 830 sztuk sprzętu specjalistycznego - dodaje wicemarszałek.

Zarząd województwa przekazał także 6,4 mln zł dla świętokrzyskich szpitali na tworzenie tzw. stref buforowych, czyli miejsc izolacji chorych na koronawirusa. Marek Bogusławski podkreślił, że zarząd uzyskał także zgodę Komisji Europejskiej na przekazanie kolejnych 2 mln zł na dofinansowanie laboratorium w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Chęcinach. W placówce wykonano już ponad 50 tys. badań w kierunku koronawirsua.

Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego podkreślił, że wszystkie działania władz województwa podejmowane w walce z pandemią koronawirsua były możliwe także dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykorzystano ponad 121 mln zł.

Jednym z najistotniejszych przedsięwzięć był własny projekt samorządu województwa, nazwany „STOP wirusowi". Jego wartość przekracza 30 mln zł, a jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy osobom znajdującym się na pierwszej linii frontu walki z wirusem. To m.in. lekarze, pielęgniarki, a także ratownicy medyczni zatrudnieni w jednostkach podległych samorządowi województwa - dodaje przewodniczący.

Na koniec września, z projektu „STOP wirusowi” wykorzystano już 15 mln zł. Władze województwa zapowiadają, że jego budżet zostanie zwiększony jeszcze o ponad 2,7 mln zł.

Reklama