Świętokrzyskie wśród najzamożniejszych regionów Polski [RANKING]

Data publikacji: 03.08.2020 15:39
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
Sandomierz. Panorama

Sandomierz. Panorama
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

W piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowano ranking najzamożniejszych samorządów w 2019 roku. Województwo świętokrzyskie zajęło w nim najwyższe w historii 5. miejsce i w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy uplasowało się na 12. pozycji zaliczyło awans, aż o siedem pozycji.

W badaniu uwzględniono tylko dochody własne i subwencje otrzymane przez samorządy i podzielono je przez liczbę ludności. Otrzymany wynik to zamożność samorządów per capita w 2019 roku. Ten wskaźnik dla województwa świętokrzyskiego wyniósł 291,18 zł.

Jak mówi Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dane przedstawione w rankingu są optymistyczne. Jak jednak zaznacza, jesteśmy w trudnym okresie pandemii koronawirusa, co niesie ryzyko spowolnienia gospodarczego.

- Mam jednak nadzieję, że to co robią samorządy w tym samorząd województwa świętokrzyskiego ustrzeże nas przed drastycznym spadkiem. Jednak fakt, że w rankingu, najbogatszych samorządów nasze województwo znalazło się na piątym, najwyższym w historii miejscu pokazuje, że województwo wraz z samorządami niższych szczebli są na dobrej ścieżce rozwoju - dodaje.

Andrzej Pruś zwraca uwagę, że w rankingu pisma „Wspólnota” nie są uwzględniane dotacje celowe jakie otrzymuje samorząd województwa oraz środki unijne. Brane pod uwagę są natomiast dochody własne, jak również subwencje otrzymywane z rządu.

- To pokazuje zarówno naszą dobra współpracę z rządem, jak i skuteczność samorządu województwa. Na szesnaście województw w skali kraju, zajęcie piątego miejsca to powód do zadowolenia. Wyprzedzają nas jedynie dobrze rozwinięte gospodarczo regiony, takie jak Mazowsze, Pomorze, Wielkopolska i Kujawsko-Pomorskie. To daje powody do optymizmu. Mam nadzieję, ze mimo problemów, jakie niesie ze sobą 2020 rok uda nam się utrzymać te pozytywne tendencje - podkreśla.

W przypadku miast wojewódzkich od pięciu lat tę samą 11. pozycję z dochodem 5100,58 zł na mieszkańca zajmują Kielce. Wśród powiatów województwa świętokrzyskiego, najwyżej na 3. miejscu w kraju sklasyfikowany został powiat opatowski (dochód per capita 1373,40 zł).

Pierwszą dwudziestkę najzamożniejszych powiatów w kraju zamyka powiat skarżyski z dochodem 1099,61 zł. Kolejny świętokrzyski powiat - ostrowiecki uplasował się na 42. miejscu (awans o 23 pozycje), a na 45. lokacie powiat kazimierski z dochodem na głowę mieszkańca 1019,34 zł. 50. miejsce (spadek z 35.) zajmuje powiat buski - dochód 1005,05 zł.

Wśród najbogatszych gmin województwa świętokrzyskiego na pierwszym miejscu jest Sitkówka-Nowiny z dochodem na mieszkańca na poziomie 6255,00 zł. To plasuje ją na 24. miejscu w kraju. Natomiast najmniej zamożne gminy w regionie to Tarłów - 1532. miejsce w skali kraju oraz Bejsce -  1517. pozycja.

NAJZAMOŻNIEJSZE SAMORZĄDY W 2019 ROKU

Reklama