Szybsza podróż do stolicy dzięki łącznicy kolejowej

Data publikacji: 13.01.2022 12:49
Autor: Ewa Golińska / Kategoria: Wiadomości z regionu
13.01.2022. Kielce. Podpisanie aneksu do umowy na przeprowadzenie dodatkowych robót przy budowie łącznicy Czarna - Włoszczowa Północ. Na zdjęciu (od lewej): Tomasz Jamka - członek zarządu województwa, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Mateusz Wanat - dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Piotr Grawicz - zastępca dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

13.01.2022. Kielce. Podpisanie aneksu do umowy na przeprowadzenie dodatkowych robót przy budowie łącznicy Czarna - Włoszczowa Północ. Na zdjęciu (od lewej): Tomasz Jamka - członek zarządu województwa, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Mateusz Wanat - dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Piotr Grawicz - zastępca dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

O 767 tys. zł wzrośnie unijne dofinansowanie budowy łącznicy kolejowej Czarnca – Włoszczowa Północ. W czwartek podpisano aneks do umowy.

13.01.2022. Kielce. Podpisanie aneksu do umowy na przeprowadzenie dodatkowych robót przy budowie łącznicy Czarna - Włoszczowa Północ. Na zdjęciu (od lewej): Tomasz Jamka - członek zarządu województwa, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Mateusz Wanat - dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Piotr Grawicz - zastępca dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Łącznica stworzy nowe możliwości dla kolei w województwie świętokrzyskim, skróci czas podróży do Warszawy i ułatwi pasażerom dotarcie na północ Polski - podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa. Inwestycja jest realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

- Jest to jedno z najważniejszych w naszym regionie przedsięwzięć z obszaru komunikacji kolejowej, współfinansowane ze środków unijnych, dzięki któremu m.in. skróci się czas podróży z Kielc przez Centralną Magistralę Kolejową. Pasażerowie będą mogli skorzystać z dogodnych połączeń regionalnych oraz szybciej dotrzeć do Poznania, Bydgoszczy, Trójmiasta czy Łodzi - mówi marszałek Andrzej Bętkowski. Jak zaznacza, mieszkańcy Świętokrzyskiego czekają na tę ważną inwestycję od lat. Wartość dofinansowania projektu z funduszy europejskich wzrośnie ostatecznie do 37 mln 140 tys. zł, natomiast jego ogólny koszt zamknie się w kwocie 53 mln 590 tys. zł. 

Marszałek Andrzej Bętkowski podkreśla, że projekt „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północna”, wynika z faktu, że do tej pory nie ma możliwości wjazdu z linii kolejowej nr 61 od strony Kielc na linię nr 4, czyli CMK w stronę Warszawy i Łodzi, bez zmiany kierunku jazdy. Taka sama sytuacja dotyczy również relacji odwrotnej. 

Inwestycja, która jest już w końcowej fazie, obejmuje budowę torów o łącznej długości 3,2 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. 

Jak podkreśla członek zarządu województwa Tomasz Jamka - linia kolejowa Czarnca – Włoszczowa Północ, ma stanowić dodatkowy element spójnego systemu kolejowych połączeń między aglomeracjami miejskimi w Polsce. Koncentrować będzie ruch pociągów z wielu kierunków w celu maksymalnego wykorzystania jej zdolności przepustowej. Zakłada się, że będzie ona obsługiwała pasażerów podróżujących pomiędzy aglomeracjami: warszawską, łódzką i kielecką. 

Łącznica Czarnca – Włoszczowa Północ zwiększy możliwości przejazdu pociągów na terenie województwa świętokrzyskiego. Możliwa będzie bardziej atrakcyjna oferta połączeń międzyregionalnych m.in. w kierunku Warszawy i Łodzi. Przewidywany czas przejazdu pociągów w relacji Kielce – Warszawa skróci się do 2 godzin 20 min. 

Łącznica zapewni przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 100 km/h, a towarowych - 80 km/h. Oddanie trasy do eksploatacji planowane jest na drugą połowę 2022 r.

Umowę podpisano w grudniu 2017 r., natomiast dziś marszałek Andrzej Bętkowski, członek zarządu województwa Tomasz Jamka, dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Mateusz Wanat oraz zastępca dyrektora Piotr Grawicz parafowali aneks, który pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych, dodatkowych prac: budowy schodów skarpowych, wydłużenia muru oporowego, wykupu gruntów, a co za tym idzie - sprawnego zakończenia przedsięwzięcia.

13.01.2022. Kielce. Podpisanie aneksu do umowy na przeprowadzenie dodatkowych robót przy budowie łącznicy Czarna - Włoszczowa Północ. Na zdjęciu (od lewej): Tomasz Jamka - członek zarządu województwa, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, Mateusz Wanat - dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Piotr Grawicz - zastępca dyrektora Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Reklama