Terytorialsi zacieśniają współpracę ze służbami wojewody

Data publikacji: 28.04.2021 16:18
Autor: Michał Kita / Kategoria: Strefa munduru
28.04.2021. Kielce. Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a dowódcą 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na zdjęciu (od lewej): płk Grzegorz Motak - dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski

28.04.2021. Kielce. Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a dowódcą 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na zdjęciu (od lewej): płk Grzegorz Motak - dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej formalizuje współpracę z urzędem wojewódzkim. Jej efektem jest podpisanie porozumienia o współpracy przy realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Dokument parafowali wojewoda Zbigniew Koniusz oraz dowódca świętokrzyskich „Terytorialsów” pułkownik Grzegorz Motak.

Zdaniem pułkownika, porozumienie określa szczegółowo w jaki sposób obydwie strony mają działać i współpracować, między innymi przy zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

- Do tej pory aktywnie bierzemy udział w akcjach zmierzających do zapobiegania i zabezpieczania mieszkańców regionu przed powodzią. Terytorialsi angażują się także w prowadzenie poszukiwań osób zaginionych, czy w końcu już od ponad roku pomagają przy zwalczaniu pandemii COVID-19 w regionie. Ostatnim akcentem naszego wkładu w walkę z pandemią jest uruchomienie punktu szczepień powszechnych typu drive thru w Podzamczu. To pierwszy w Polsce tego typu wojskowy punkt szczepień powszechnych - opisuje płk Grzegorz Motak.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podkreśla, że umowa pomiędzy urzędem a WOT jest potrzebnym dokumentem.

- Nasze kontakty z 10. Świętokrzyską Brygadą są na tyle dojrzałe, że możemy je sformalizować. Zawsze współpracowaliśmy dobrze, a przede wszystkim skutecznie. Zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19 okazało się, że dobre relacje i współdziałanie urzędu wojewódzkiego i żołnierzy realnie przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców regionu - dodaje.

Podpisane porozumienie określa szczegółowo procedury i formy współpracy pomiędzy żołnierzami WOT, a Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim między innymi w zakresie wykorzystania i udostępniania sprzętu na czas działań podejmowanych w trybie zarządzania kryzysowego.

Reklama