„To nie przemęczenie”. Chirurdzy ze szpitala na Czarnowie wydali oświadczenie

Data publikacji: 19.02.2021 09:25
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

„To nie przemęczenie, ale nierozwiązane od lat problemy natury organizacyjnej, z którymi boryka się Klinika Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, są przyczyną wypowiedzenia przez chirurgów umów o prace w szpitalu na Czarnowie”.

Takie oświadczenie przysłali do naszej redakcji lekarze z tej kliniki. Jak informowaliśmy, z pracy z końcem marca chce odjeść kilku medyków. Jeżeli tak się stanie, problemy z funkcjonowaniem będzie miał Szpitalny Oddział Ratunkowy.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie grupy lekarzy, specjalistów chirurgii ogólnej, którzy złożyli wypowiedzenia z pracy w Klinice chirurgii Ogólnej WSzZ w Kielcach skutkujące rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31.03.2021

Szanowni Państwo. 

Pragniemy poinformować opinie publiczna o prawdziwych powodach naszej decyzji o rozwiązaniu umowę o pracę z WSzZ w Kielcach. 

Oświadczamy że u podłoża naszej decyzji nie leży oferta z innej publiczne lub niepublicznej jednostki ochrony zdrowia. 

Oświadczamy również, ze przyczyna naszej decyzji nie jest przytaczane przez Dyrekcje Szpitala oraz Wojewodę Świętokrzyskiego „zmęczenie” personelu Kliniki wynikające z zamknięcia szpitali dedykowanych do leczenia chorych zakażonych wirusem SARS CoV-2

U prawdziwego podłoża naszej decyzji leża nierozwiązane od lat problemy natury organizacyjnej, z którymi  boryka się Klinika Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach, wynikające z pogłębiającego się kryzysu kadrowego i wielu lat zaniedbań w tym zakresie ze strony kolejnych Dyrekcji WSzZ w Kielcach. Sytuacja zamknięcia innych jednostek na cele walki z COVID 19 nasila tylko i tak występujące wcześniej i nierozwiązane do dzisiaj problemy stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa leczonych przez nas pacjentów a nas narażając na niezawinione problemy natury prawnej. Próba zrzucenia sytuacji na pandemię COVID-19 i „zmęczenie” lekarzy jest nadużyciem mającym na celu odwrócenie uwagi organu założycielskiego oraz opinii publicznej od rzeczywistych konkretnych problemów organizacyjno-kadrowych Kliniki. 

Oświadczamy, ze kolejne Dyrekcje WSzZ w Kielcach w naszym odczuciu bagatelizowały problemy Kliniki Chirurgii Ogólnej z powodu słabej wyceny procedur chirurgicznych i kosztownego leczenia ciężko chorych pacjentów w naszej klinice faworyzując oddziały „dochodowe” których powikłania często musimy leczyć u nas i których pacjentów często konsultujemy w ramach dyżurów. Decyzje organizacyjne podejmowane przez WSzZ w Kielcach sprawiły ze Klinka Chirurgii Ogólnej stała się trzecim oddziałem internistycznym, ZOL czy Izbą Wytrzeźwień. Nie stwarza to warunków do leczenia pacjentów rzeczywiście wymagających pomocy chirurgicznej, uniemożliwia ich przyjmowanie i leczenie i zwiększa odsetek chorych leczonych zachowawczo na oddziale zabiegowym co pogarsza i tak złą sytuację finansowania działalności Kliniki. Zaistniałe warunki pracy nie zachęcają do pracy w naszej Klinice co pogłębia problemy kadrowe. Te z kolei wymagają na nas kolejnych wyrzeczeń pod postacią zwiększającej się ilości dyżurów na oddziale wynikającej z konieczności zachowania ciągłości pracy Kliniki. 

Funkcjonowanie Kliniki w ostatnich latach pokazuje, że ta zła sytuacja w aktualnych realiach będzie się pogłębiać a jedynym rozwiązaniem ww. problemów dla nas jako ludzi posiadających rodziny i zobowiązania wobec najbliższych jest wypowiedzenie umowy o prace. 

Oświadczamy, że do czasu zakończenia rozmów z Dyrekcją WSzZ w Kielcach nie będziemy ujawniać dalszych szczegółów. 

Reklama