Uczczą pamięć powstańców styczniowych

Data publikacji: 07.02.2021 08:30
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Związek Strzelecki Oddział Staszów

W kilku miejscach powiatu sandomierskiego odbędą się dzisiaj uroczystości z okazji 158. rocznicy wybuchu powstania styczniowego i bitwy pod Słupczą.

Ich głównymi organizatorami są posłowie Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek, który przypomniał, że Ziemia Sandomierska i Królestwo Polskie były terenami, na których stoczono wiele bitew i potyczek. Dziś przypominają o tym powstańcze krzyże, zbiorowe mogiły, pamiątkowe tablice i pomniki.  

O godzinie 9.00 w kościele parafialnym w Czyżowie Szlacheckim rozpocznie się msza w intencji ojczyzny i powstańców, a po niej przemówienia okolicznościowe. O godzinie 10.00 na cmentarzu parafialnym w Czyżowie nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach Jadwigi Prendowskiej, emisariuszki Rządu Narodowego, łączniczki generała Mariana Langiewicza, a także na grobie powstańca Antoniego Szelągiewicza.

Uczczona zostanie również pamięć ks. Stanisława Świątkiewicza, ówczesnego proboszcza parafii w Czyżowie Szlacheckim, delegata duchowieństwa sandomierskiego do kontaktów z Komitetem Centralnym Narodowym.

Następnie zebrani przemieszczą się na cmentarz parafialny w Górach Wysokich, gdzie złożone zostaną kwiaty na mogiłach powstańców styczniowych - puławiaków, poległych w bitwie pod Słupczą 8 lutego 1863 roku oraz na mogile ks. Konstantego Foltańskiego, uczestnika powstania styczniowego.

Kolejnym punktem uroczystości będzie pomnik powstańców w Dwikozach, gdzie o godzinie 11.10 złożone zostaną wieńce i zapalone znicze. W południe w kościele w Dwikozach rozpocznie się msza w intencji ojczyzny i poległych w bitwie pod Słupczą.

Jak podkreślił poseł Marek Kwitek, powstanie styczniowe było wielką manifestacją woli narodu polskiego do uzyskania własnego państwa. To także wielkie dziedzictwo, na którym wychowały się kolejne pokolenia Polaków. Bez czynu zbrojnego roku 1863 nie byłoby wolnej Polski w 1918 roku, gdyż Polacy mogliby utracić narodową tożsamość i wtopić się w wielonarodowy twór rosyjski.

- Każde nasze powstanie powstrzymywało wynaradawianie i utrwalało wśród Polaków potrzebę odzyskania wolności, gdyż nakazywało to im poczucie godności urągającej podległości jakiemukolwiek zaborcy - stwierdził parlamentarzysta.

W niedzielnych uroczystościach weźmie udział m.in Wojsko Polskie oraz Związek Strzelecki „Strzelec” w Sandomierzu.

Reklama