Ukonstytuowała się Rada Działalności Pożytku Publicznego

Data publikacji: 11.06.2021 18:19
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
11.06.2012. Kielce. Członkowie Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego V kadencji przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

11.06.2012. Kielce. Członkowie Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego V kadencji przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Fot. swietokrzyskie.pro

Przedstawiciele marszałka, wojewody a także organizacji pozarządowych weszli w skład Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Dwunastoosobowe gremium jest między innymi organem doradczym zarządu województwa.
Jak informuje wicemarszałek Renata Janik, kadencja rady trwa trzy lata.

- Do zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego należy między innymi współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów i uchwał w tym między innymi strategii rozwoju województwa - dodaje.

W skład Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2021-2024 weszło: trzech przedstawicieli marszałka, jeden przedstawiciel wojewody, dwóch przedstawicieli sejmiku województwa oraz sześciu członków reprezentacji organizacji pozarządowych.

Podczas pierwszego posiedzenia rada m.in. wybrała ze swojego grona przewodniczącego  Damiana Gada, wiceprzewodniczących - ks. Krzysztofa Banasika i Piotra Kisiela oraz sekretarza - Paulinę Papkę.

Pełny skład Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.
1.Marek Bogusławski - wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2.Agnieszka Buras - radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
3.Damian Gad - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
4.Piotr Kisiel - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
5.Magdalena Kusztal - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
6.Marcin Bęben - Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7.Ks. Krzysztof Banasik -Caritas Diecezji Kieleckiej.
8.Karolina Kasprzycka - Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
9.Paweł Kwietniewski-Futerski - Fundacja im. Stefana Artwińskiego w Kielcach.
10.Paulina Papka - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach.
11.Tomasz Rejmer - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka.
12.Tomasz Tkaczyk - Stowarzyszenie Patriotyczne w Kielcach.

Reklama