Uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To święto polskiego parlamentaryzmu

Data publikacji: 03.05.2021 15:03
Autor: Kamil Król , Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
03.0-5.2021 Kielce. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości pod pomnikiem Stanisława Staszica w parku. Na zdjęciu od lewej: Bogdan Wenta - prezydent Kielc, Tomasz Jamka - członek zarządu województwa, Mirosław Gębski - starosta kielecki, Zbigniew Koniusz - wojewoda, Krzysztof Lipiec - poseł, Krzysztof Słoń - senator, Piotr Wawrzyk - wiceminister spraw zagranicznych, Dorota Koczwańska-Kalita - naczelnik kieleckiej delegatury IPN i Rafał Nowak - wicewojewoda

03.0-5.2021 Kielce. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości pod pomnikiem Stanisława Staszica w parku. Na zdjęciu od lewej: Bogdan Wenta - prezydent Kielc, Tomasz Jamka - członek zarządu województwa, Mirosław Gębski - starosta kielecki, Zbigniew Koniusz - wojewoda, Krzysztof Lipiec - poseł, Krzysztof Słoń - senator, Piotr Wawrzyk - wiceminister spraw zagranicznych, Dorota Koczwańska-Kalita - naczelnik kieleckiej delegatury IPN i Rafał Nowak - wicewojewoda
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Świętokrzyscy parlamentarzyści wzięli udział w kieleckich uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- To święto polskiego parlamentaryzmu, które sięga do czasów dawnych, czasów niełatwych dla Rzeczypospolitej - mówił poseł Krzysztof Lipiec podczas kieleckich uroczystości 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Lider świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że ten konstytucyjny akt, który został uchwalony, dawał naszym przodkom wielkie nadzieje, że Polska powstanie z kolan.

- Ta myśl polityczna, patriotyczna, dzięki której Konstytucja powstała to wielka inwestycja w przyszłość polskiego narodu. To dzięki tej inwestycji mogliśmy jako naród przetrwać najtrudniejsze czasy, kiedy nie mieliśmy swojej państwowości. To czasy zaborów, ale i czasy komunizmu, kiedy to święto w sposób oficjalny zostało skasowane mocą ustawy - zaznaczył lider świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości.

Wspominamy tamto wydarzenie sprzed 230 lat i próbujemy wczuć się w realia epoki i sytuację naszego kraju - powiedział senator PiS Krzysztof Słoń.

- Jakie ideały są nam bliższe? Czy ideały twórców Konstytucji 1791 roku, czy też ideały tych, którzy poszli drogą Targowicy, którym bliżej było do sprzedania Polski - pytał parlamentarzysta.

- Liczę na to, że Polacy w XXI wieku, będą wdzięcznymi za ten dar wolnej Ojczyzny, który zawdzięczamy twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja. Ten majowy czas powinien nas natchnąć od tego, że Polskę musimy budować wszyscy, jako jeden naród, wtedy będzie silna i nowoczesna - podkreślił senator.

Zdaniem Piotra Wawrzyka, wiceministra spraw zagranicznych, także w dobie pandemii możemy skutecznie przekazywać młodym pokoleniom Polaków dziedzictwo Konstytucji 3 Maja.

- Internet daje duże możliwości na pokazywanie tradycji 3 maja. To tam możemy obecne znaleźć najwięcej informacji na ten temat nie wychodząc z domu. Należy to wykorzystywać zwłaszcza, że dla młodzieży obecnie Internet jest teraz głównym źródłem informacji - dodał.

Świętokrzyski parlamentarzysta podkreślił, że w społeczeństwie mamy piękne tradycje konstytucyjne, niestety w dalszym ciągu niektóre siły polityczne tak jak przed 230 laty chcą wykorzystywać ją do własnych celów. Jak zaznacza, obecnie obowiązująca Ustawa Zasadnicza wymaga zmian i aktualizacji.

- Pamiętajmy obecna konstytucja ma już ponad dwadzieścia lat, jej twórcy zakładali potrzebę przeglądu jej przepisów po dwudziestu latach. Rzecz w tym, że obecnie nie mamy woli politycznej, aby tego dokonać. Paradoks polega na tym, że to przedstawiciele dzisiejszej opozycji byli twórcami tej konstytucji - dodał Piotr Wawrzyk.

Minister Piotr Wawrzyk uczestniczył również w obchodach 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Działoszycach, gdzie wraz z burmistrzem Stanisławem Poradą złożył kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Przy okazji wizyty poseł przekazał burmistrzowi promesę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wysokości 1 mln zł na budowę przedszkola.

Parlamentarzysta podkreślił, że ten region wymaga dużych nakładów, a w ciągu ostatnich lat był nieco zaniedbany. Tym bardziej będziemy się starali, aby jak najwięcej przedsięwzięć, takich jak budowa przedszkola miało tutaj miejsce.

- To jedna z najważniejszych inwestycji w Działoszycach. Ten budynek będzie służył wszystkich mieszkańcom. Biorąc pod uwagę plany burmistrza, ta budowa wpisuje się w całościowy plan modernizacji gminy i nadrobienia zaległości, które powstały przy poprzedniku obecnego włodarza gminy - zaznaczył.

Burmistrz Stanisław Porada uważa, że budowa nowego przedszkola na terenie Działoszyc jest niezbędna.

- Stare przedszkole już nie spełniało wymogów. Zostanie wyburzone, a w jego miejscu powstanie nowy budynek. Mamy projekt, pozwolenie na budowę, po wyburzeniu startujemy z budową. Dzieci zostaną przeniesione do przedszkola, które zostało utworzone w szkole podstawowej - powiedział

Nowe przedszkole zostanie wybudowane do końca roku. Całkowity koszt inwestycji to 4,5 mln złotych. Oprócz 1 mln zł z RFIL, gmina pozyskała 712 tys. zł ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a 2,5 mln zł pochodzi z własnych środków gminy.

Tegoroczne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w stolicy województwa rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w bazylice katedralnej. Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się przed pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim. Tam zostały złożone wieńce i kwiaty.

Reklama