W Gackach będzie klub seniora

Data publikacji: 08.08.2020 12:26
Autor: Marta Gajda / Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Do końca roku w Gackach w gminie Pińczów powstanie nowe miejsce dla seniorów. Klub Senior Plus to pierwsze tego typu miejsce w gminie. Będzie się mieścił w siedzibie miejscowej biblioteki.

Beata Kita, zastępca burmistrza Pińczowa, nie kryje zadowolenia, że wśród 16 zatwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków znalazł się również ten złożony przez gminę Pińczów.

- Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Senior+ otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 149 tysięcy złotych. Dotacja pozwoli na utworzenie i wyposażenie lokalu na potrzeby klubu seniora - podkreśla.

Przyznaje, że takie miejsca są bardzo potrzebne. Prowadzone będą tutaj m.in. warsztaty związane z różnorodnymi zainteresowaniami czy też spotkania integracyjne.

- Będziemy się starać zaktywizować seniorów, czyli osoby w wieku lat 60 i więcej. Przede wszystkim do życia społecznego, do dodatkowej działalności, do niezamykania się w domach - podkreśla.

Kwota otrzymanej dotacji stanowi 80 proc. całkowitego kosztu inwestycji. Wkład własny gminy to około 37 tys. zł.

Reklama