W gminie Łubnice mieszkańcy długo czekali na tę inwestycję

Data publikacji: 22.06.2020 17:44
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
Wiceminister Anna Krupka w Urzędzie Gminy w Łubnicach

Wiceminister Anna Krupka w Urzędzie Gminy w Łubnicach
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

W gminie Łubnice rozpoczęła się realizacja największej inwestycji w ostatnich latach. Sieć kanalizacyjna zostanie wybudowana w części miejscowości Łubnice: tzw. Górkach, a także w Orzelcu Dużym.

Pieniądze na ten cel w kwocie ponad 3 mln zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To forma pożyczki, która może być umorzona w 50 procentach.

Dzisiaj, z udziałem wiceminister sportu Anny Krupki, dokonano symbolicznego wbicia łopaty pod realizację tej inwestycji. Przedstawicielka rządu powiedziała, że mieszkańcy gminy Łubnice bardzo długo czekali na kanalizację, mówili jej o tym podczas bezpośrednich spotkań, dlatego cieszy się, że tak ważne dla ludzi przedsięwzięcie, które polepszy komfort życia nareszcie będzie mogło być zrealizowane.

Wbicie łopaty pod budowę kanalizacji w Orzelcu Dużym w gminie Łubnice. W środku Anna Krupka wiceminister sportu, po jej lewej stronie Józef Żółciak - starosta staszowski, po prawej Anna Grajko - wójt gminy ŁubniceFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Wójt gminy Łubnice Anna Grajko poinformowała, że budowa kanalizacji w Łubnicach i Orzelcu Dużym zakończy się w październiku przyszłego roku. Powstanie około 3 km sieci. Przyłączonych zostanie ponad 100 gospodarstw. Podkreśliła, że jest to początek budowy sieci kanalizacyjnej w gminie.

Do tej pory, nie można było dostać na ten cel dofinansowania. Gmina nie spełniała kryteriów Regionalnego Programu Operacyjnego gdzie wymagano zagęszczenia 120 mieszkańców na jeden kilometr sieci. W przypadku Łubnic było to niemożliwe ponieważ mieszka tu mało osób.

W planach władz gminy jest skanalizowanie w sumie 11 miejscowości. Drugim etapem będzie dokończenie budowy sieci w Łubnicach, a co do dalszych odcinków zdecyduje Rada Gminy.

Reklama