W Piotrkowicach uczczono setną rocznicę urodzin Jana Pawła II

Data publikacji: 15.10.2021 11:41
Autor: Paulina Michta / Kategoria: Wiadomości z regionu
15.10.2021. Piotrkowice. Upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II

15.10.2021. Piotrkowice. Upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II
Fot. Paulina Michta / Radio Kielce

Pamiątkowa tablica, upamiętniająca setną rocznice urodzin Jana Pawła II stanęła na terenie Zespołu Szkół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Piotrkowicach.

Burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik mówi, że wydarzenie to miało odbyć się w roku ubiegłym, jednak pandemia pokrzyżowała plany.

- Pomysł na umieszczenie w tym miejscu tablicy powstał 12 miesięcy temu, jednak sytuacja pandemiczna nie pozwoliła na zorganizowanie uroczystego otwarcia. Społeczność szkolna jednak nie zrezygnowała ze swoich planów i dlatego dziś się tu spotykamy. Szkoła nosi imię Jana Pawła II i zawsze o nim pamięta - informuje burmistrz.

Dyrektor ZSPO w Piotrkowicach, Jacek Sobaś przyznaje, że to nie jedyny element przywoływania pamięci o papieżu Polaku.

- Prowadzimy szereg działań, które mają na celu przywoływanie pamięci o Ojcu Świętym. Organizujemy konkursy, około 16 października bierzemy udział w Dniu Papieskim i wtedy kwestujemy dla stypendystów z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pamiętamy również o wszystkich datach, związanych z papieżem: jego urodzinach, dniu, w którym został wybrany na Głowę Kościoła, śmierci oraz ogłoszeniu go błogosławionym - wyjaśnia dyrektor.

Uczniowie szkoły twierdzą, że Jan Paweł II jest dla nich przykładem.

- Jest dla nas bardzo ważny, ponieważ odgrywa szczególną rolę w życiu Polaków i wiele zmienił na świecie. Jego postać stanowi dla nas przykład - mówi jedna z uczennic.

W szkole w Piotrkowicach pojawiła się także była dyrektor Halina Nyk, która 22 lata temu zabiegała o to, by ta placówka nosiła imię Ojca Świętego.

- Trwało to dosyć długo, ponieważ było wiele innych propozycji, lecz rada rodziców jednogłośnie podjęła taką decyzję. Było to wielkie wydarzenie, ponieważ w tamtych latach sztandar szkoły był dużym wydatkiem. Dzięki pomocy rodziców i społeczności lokalnej udało się osiągnąć cel - informuje była dyrektor.

W uroczystościach odsłonięcia tablicy wziął udział również senator Krzysztof Słoń, który nie krył radości z tego, że Jan Paweł II wciąż żyje w pamięci młodych i starszych Polaków.

- Ojciec Święty zawsze stawiał na młodych i ich wspierał. Nie chciał, by budowano mu pomniki z kamienia. Chciał pomników, które przyczynią się dla naszej ojczyzny, czego przykładem jest Zespół Szkól Placówek Oświatowych w Piotrkowicach. Szkoła nosi imię Papieża Polaka. Kształci dzieci i młodzież na najwyższym poziomie. Dobrze, że społeczność czci Jana Pawła II, bo to najlepszy przykład tego, jak można zmieniać rzeczywistość i być prawdziwym patriotą - zaznacza senator.

Po poświęceniu pomnika przez proboszcza miejscowej parafii, ojca Grzegorza Irzyka, odbyła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie i nauczyciele placówki.

Reklama