W Sandomierzu wręczono nagrody Arbor Bona, czyli Dobrego Drzewa

Data publikacji: 05.07.2020 17:02
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Kultura
05.07.2020 Sandomierz.Dom Katolicki w Sandomierzu - gala wręczenia nagród Arbor Bona

05.07.2020 Sandomierz.Dom Katolicki w Sandomierzu - gala wręczenia nagród Arbor Bona
Fot. Ks. Wojciech Kania

W Domu Katolickim w Sandomierzu odbyła się II gala wręczenia nagród biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza Arbor Bona, czyli Dobrego Drzewa. Kapituła przyznaje je w 3 kategoriach.

W kategorii ewangelizacja nagrodę otrzymał 23-osobowy zespół świeckich i duchownych katechetów, którzy w momencie wprowadzenia zdalnego nauczania opracowali katechezy multimedialne dla dzieci i młodzieży. Wykorzystali do tego nowoczesne rozwiązania m.in. platformy interaktywne, filmiki, nagrania głosowe i wiele innych. Zainteresowanie tą formą katechezy było ogromne w skali całego kraju - każdego dnia po kilka tysięcy pobrań. Kapituła podkreśliła ogromną kreatywność, pracowitość, zaangażowanie oraz umiejętność skorzystania z nowoczesnych mediów w celu ukazania obrazu Chrystusa w czasie zdalnego nauczania.

- To co najbardziej wartościowe w tych katechezach to fakt, że one były przygotowane w sposób bardzo atrakcyjny, oprócz filmów także elektroniczne rebusy, krzyżówki, piosenka, wszystko dostosowane do wieku odbiorcy. Cieszę się, że za ten trud katecheci zostali docenieni - powiedział ks. Adam Kopeć, dyrektor wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

W tej samej kategorii równoległą nagrodę dostała dr Ewa Sęk za promowanie wartości chrześcijańskich, kultury polskiej na arenie międzynarodowej, kształcenie postaw religijnych i patriotycznych oraz potrzeb kulturowych. Odbywa się to poprzez prace na rzecz Katolickiego Domu Kultury „Arka”, Zespołu Pieśni i Tańca Racławice oraz Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”.

Druga kategoria to świadectwo życia chrześcijańskiego. Laureatką została Anna Paszkiewicz dr nauk medycznych ze Stalowej Woli, za poświęcenie się na rzecz otwarcia i działalności Oddziału Okulistyki w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli, upowszechniania moralności chrześcijańskiej, obronę życia nienarodzonych, jak również pomoc osobom represjonowanym. Nagrodzona z powodów osobistych nie mogła uczestniczyć w dzisiejszej gali.

W kategorii działalność charytatywno-społeczna nagrodę Arbor Bona otrzymał ksiądz Paweł Anioł za prowadzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim Domu Ulgi w Cierpieniu oraz jadłodajni dla bezdomnych i wykluczonych społecznie. Podkreślono poświęcenie się księdza na rzecz niesienia pomocy ubogim, chorym i samotnym.

Ksiądz Paweł Anioł utworzył hospicjum w dawnym budynku ostrowieckiego szpitala, a także Dzienny Oddział Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami wieku rozwojowego, poradnię rehabilitacyjną, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Doprowadził do powstania grup wsparcia dla dzieci autystycznych i ich rodzin oraz dla osób uzależnionych. Ksiądz Paweł Anioł powiedział, że to wszystko jest po to, aby poprzez prace pomagać innym osobom dla dobra wspólnego. Dodał, że ta nagroda jest przede wszystkim dla ludzi, z którymi na co dzień współpracuje.

Nagrody wręczał biskup Krzysztof Nitkiewicz, który podkreślił, że laureaci to potencjał diecezji sandomierskiej.

- Diecezja opiera się na tych osobach, to nie są tylko księża ale wszyscy, którzy chcą służyć Bogu i innym ludziom. Służą tak jak potrafią poprzez talenty artystyczne, poprzez wychowanie innych osób czy bycie przewodnikami dla młodych, wszystko jest ważne i ma znaczenie - stwierdził biskup ordynariusz.

Przewodniczącym Kapituły Nagrody Arbor Bona jest biskup senior Edward Frankowski, który powiedział, ze Kościół potrzebuje takich ludzi jak dzisiejsi laureaci.

- W trudnych czasach Pan Bóg powołuje pewne środowiska, pojedyncze osoby, zespoły aby nie tylko przeciwstawić się złu, ale także ożywić Kościół i zabudować przestrzeń wolności dobrem i dobrymi inicjatywami. I to są właśnie nasi laureaci - stwierdził hierarcha .

W gali wręczenia nagrody Arbor Bona uczestniczyła poseł Agata Wojtyszek, która powiedziała, że cieszy ją to, iż docenieni zostali ludzie, którzy naprawdę robią coś dobrego. Zwróciła uwagę na kategorię ewangelizacja.

- W czasach kiedy atakuje się Kościół, który był ostoją polskości w czasach zaborów, który kultywuje to, co najważniejsze i wspiera polską rodzinę tak, jak robi to również rząd, bardzo ważne jest, aby dostrzegać także osoby świeckie angażujące się w życie religijne - stwierdziła poseł Agata Wojtyszek.

Na zakończenie gali odbył się koncert tria muzycznego, które towarzyszyło sopranistce Magdalenie Kotarskiej.

Cały tekst laudacji na cześć laureatów nagrody Arbor Bona 

Laudacja na cześć dr Ewy Sęk

„Ewangelizacja przez kulturę”. Te słowa świętego Jana Pawła II odnosimy dziś do Pani Ewy Sęk doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyrektor Katolickiego Domu Kultury „Arka”,  twórczyni, a zarazem choreografa Zespołu Pieśni i Tańca w Racławicach. Praca pedagogiczna podejmowana przez panią Ewę jest nakierowana głównie na motywowanie młodego pokolenia do wysiłku na rzecz własnego wrastania w kulturę i tworzenie nowej kultury życia opartej na wartościach katolickich. W  założeniach oraz praktyce jest szkołą charakteru, kształcenia postaw religijnych i patriotycznych, potrzeb kulturalnych, odniesień prospołecznych, a nade wszystko jest świadectwem wiary.

W realizowanych formach działalności Katolickiego Domu Kultury „Arka” przejawia się pietyzm w zachowaniu tożsamości kultury polskiej oraz promocja polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Nawiązała kontakty z ośrodkami o podobnym profilu pracy z zagranicy, czego owocem są liczne wyjazdy i koncerty zespołu - 25 wyjazdów do krajów takich jak: Niemcy, Rosja, Węgry, Belgia, Ukraina, Litwa, Kanada, Meksyk, Australia.

Dziełem pracy ewangelizacyjnej Pani Ewy są  Eutrapelia – czyli skierowany do dzieci i młodzieży coroczny Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, jest autorem albumu poświęconego Janowi Pawłowi II oraz reżyserem spektakli.

Jako pracownik naukowy KUL promuje wartości chrześcijańskie. Prowadzi badania z zakresu pedagogiki katolickiej, wychowania integralnego, wartości w kulturze, wychowania poprzez sztukę oraz wychowania patriotycznego. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzieli się organizując cykle wykładów, spotkań i dyskusji. Jest promotorką licznych prac dyplomowych oraz licencjackich.

Pani Ewa jest wrażliwa na los drugiego człowieka, na problemy społeczne, egzystencjalne i dotyczące wiary. Bardzo czynnie uczestniczy w życiu i działalności Kościoła. To zaangażowanie jest świadectwem wiary, dowodem miłości do Kościoła i ojczyzny.

 

Laudacja na cześć  Zespołu Katechetów

Ewangelizować — mówił Jan Paweł II — znaczy czynić wszystko, według naszych zdolności, aby człowiek odnalazł siebie w Chrystusie, aby odnalazł w Nim pełny sens i właściwy wymiar swojego życia. W to dzieło zostały włączone nowoczesne środki komunikacji i media, które przekraczają bariery czasu i przestrzeni. Korzystając z tych Bożych darów i wytworów geniuszu człowieka, docieramy do dzieci i młodzieży by głosić im naukę Jezusa o zbawieniu.

W czasie rozwijającej się pandemii koronawirusa COVID-19, po odwołaniu zajęć lekcyjnych w szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zaleceniu przejścia na nauczanie zdalne, została powołana w diecezji Grupa Katechetów, która opracowywała katechezy Multimedialne. W jej skład weszli katecheci duchowni, zakonni i świeccy. Całość została podzielona na trzy podzespoły przygotowujące materiał adresowany do trzech grup wiekowych.

Pierwszą grupę tworzyli: ks. Maciej Charabin, ks. Radosław Koterbski, ks. Krzysztof Nowak, ks. Paweł Dobrowolski oraz Pan Andrzej Kasperski (operator kamery), nagrywali katechezy skierowane do szkół średnich.  Przyjęli formułę dedykowanego filmu zatytułowanego „FACETOFACE”, w którym prowadzono w sposób bardzo interesujący rozmowy na tematy związane z wiarą.

Drugą grupę katechetów utworzyli: ks. Marek Kuliński, ks. Stanisław Gurba, ks. Adam Kopeć, br. Piotr Kucharzewski, Pani Urszula Sroka, p. Grażyna Ufniasz, państwo Piotr
i Magdalena Wolan, p. Iwona Hebda. Przygotowywali katechezy skierowane do klas od V do VIII szkoły podstawowej. Formuła lekcji została oparta o platformę interaktywną view.genial.ly, która pozwalała wykorzystać filmiki, nagrania głosowe, multimedialne puzzle oraz ciekawe zadania w formie elektronicznej.

Trzecia grupa, w skład której weszli: ks. Damian Szypuła, ks. Łukasz Kołodziej, ks. Mateusz Machniak, ks. Grzegorz Słodkowski, s. Barbara Żydek, s. Ewa Kitlińska, p. Małgorzata Łabuz oraz p. Beata Kocur, przygotowywała katechezy dla dzieci najmłodszych od przedszkola do klasy IV.

Największą zasługą katechetów jest to, że opracowując jednostki lekcyjne przy użyciu nowoczesnych mediów - z tej galaktyki obrazów i dźwięków - wyłonił się przepiękny obraz Chrystusa i dał się słyszeć Jego głos.

Od początku przygotowane jednostki lekcyjne spotkały się z dużym uznaniem i podziękowaniem,  zarówno ze strony uczniów, jak i rodziców. Dzięki nim dzieci i młodzież nie utraciły kontaktu z przedmiotem. Wszystkie grupy wiekowe wykazywały duże zainteresowanie lekcjami, o czym świadczy ilość pobrań oraz wejść na stronę.

Przygotowanie poszczególnych jednostek lekcyjnych wymagało dużej kreatywności, licznych zdalnych konsultacji oraz wielogodzinnych nagrań. Każda katecheza multimedialna wymagała żmudnego montażu. Katecheci przygotowujący lekcje wykazali się pomysłowością, ogromną pracowitością i zaangażowaniem. Dzięki pracy Zespołu w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, dzieci i młodzież, która nie mogła uczestniczyć we  Mszach świętych oraz innych formach duszpasterstwa przy parafiach nie utraciła kontaktu z Bogiem.

 

Laudacja na cześć  Anny Paszkiewicz 

Anna Ludwika Paszkiewicz  urodziła się w rodzinie głęboko wierzącej. Z domu rodzinnego wyniosła miłość do Boga, bliźniego i ojczyzny. Od najmłodszych lat jej pragnieniem było służyć  ludziom. Dlatego podjęła studia  na Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalizację okulistyczną I i II stopnia zdobywała w Łodzi i Warszawie. Następnie została skierowana do pracy w Stalowej Woli. Organizowała od podstaw pracę w swej specjalizacji co w niedługim czasie zaowocowało otwarciem Oddziału Okulistyki w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli, którego została ordynatorem. Była bardzo oddana pacjentom, zawsze gotowa do pomocy, pełna poświęcenia, dyżurująca całodobowo przy telefonie. Prowadząc oddział wyszkoliła też na specjalistów I i II stopnia 27 lekarzy okulistów.

Od samego początku Pani doktor dała się poznać jako gorliwa parafianka i działaczka katolicka.   Z wielkim zaangażowaniem wspierała akcje na rzecz budowy kościoła Matki Bożej Królowej Polski, należała do Klubu Inteligencji Katolickiej, zaangażowała się w Duszpasterstwo Ludzi Pracy i w NSZZ „Solidarność” pracowników służby zdrowia. Była współpracownikiem Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej. Ofiarnie i odważnie pomagała osobom represjonowanym, wystawiała zaświadczenia pobitym, pomagała ukrywającym się przed aresztowaniem, przyjmowała do szpitala, mimo iż szantażowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Pani doktor jest Członkiem Komitetu Obywatelskiego w Stalowej Woli, założycielką Duszpasterstwa Służby Zdrowia, założycielem wojewódzkiego oddziału Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich w Stalowej Woli, opiekunką Duszpasterstwa Inwalidów Wzroku, współzałożycielem Stowarzyszenia Obrony Życia Dzieci Poczętych. Była odważnym obrońcą życia dzieci nienarodzonych, wielokrotnie przekonywała kobiety zgłaszające się do szpitala z zamiarem dokonania aborcji, za co otrzymała upomnienie od dyrekcji szpitala. Organizowała odczyty i pogadanki dla młodzieży szkolnej o szkodliwości narkotyków, pornografii i innych uzależnień.

W 1995 r. pani doktor została uhonorowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II odznaczeniem: Pro ecclesia et pontifice; w 2003 r. decyzją Rady Miasta wpisana do księgi: Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola; w r. 2019 – razem z małżonkiem – została odznaczona przez pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podziwiamy świadectwo pięknego chrześcijańskiego życia i możemy uczyć się od pani doktor Anny jak żyć Ewangelią Chrystusa pośród świata, w zwykłych okolicznościach codziennego życia, kierując się miłością w pracy, szanując swoje życiowe powołanie, pozostając uczciwą i skromną, obdarowując życzliwością każdego pacjenta, ale i każdego człowieka.

 

Laudacja na cześć ks. Pawła Anioła

Działalność charytatywno-społeczna jest wezwaniem każdego człowieka do okazywania szacunku bliźniemu którego spotka się na swojej drodze, a szczególnie potrzebującemu. W praktyce wyraża się we współczuciu, solidarności, gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 

Ks. Paweł to inicjator i organizator różnych akcji charytatywnych, kulturalnych i społecznych. Wielką popularnością cieszyły się organizowane przez niego wraz z Akcją Katolicką festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Parafiady Regionalne, Powitanie Wakacji, Anulki,  Pożegnanie Wakacji, z racji św. Michała, św. Franciszka, czy św. Mikołaja. W 2005 roku ks. Pawłowi powierzono tworzenie hospicjum w dawnym budynku ostrowieckiego szpitala. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu,  utworzył rehabilitację dla dorosłych, Dzienny Oddział Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, poradnię rehabilitacyjną, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, grupy wsparcia dla dzieci autystycznych i ich rodzin, dla osób uzależnionych i  Hospicjum Stacjonarne obecnie Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II. Przebywają w nim osoby starsze, samotne, dotknięte poważną chorobą i cierpieniem, które same nie dałyby sobie rady. Według opinii krewnych osób będących podopiecznymi hospicjum ta działalność  jest godna najwyższego uznania. Pozwala ona osobom chorym w sposób godny przeżywać cierpienie związane z ich chorobą i starością.

W 2017 r. w budynku hospicjum zostało otworzone „Okno Życia”. W minionym roku Ks. Paweł uruchomił jadłodajnie dla bezdomnych i wykluczonych społecznie ( dziennie wydawanych jest bezpłatnie 150 posiłków) oraz cztery bary „Anielskie Jadło” w  których wydawanych jest ponad 200 bardzo tanich obiadów.

Jest człowiekiem wrażliwym na ludzkie cierpienie i biedę, społeczne wykluczenie, każdego dnia  czyni  wiele dobra służąc Bogu i ludziom.

Reklama