W Świętokrzyskim maturę zdało 82 procent absolwentów szkół średnich

Data publikacji: 30.09.2020 11:06 / Data aktualizacji: 30.09.2020 11:51
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu
08.06.2020. Kielce. Matura w Zespole Szkół Elektrycznych

08.06.2020. Kielce. Matura w Zespole Szkół Elektrycznych
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Maturzyści, którzy we wrześniu przystąpili do sesji poprawkowej otrzymali dziś wyniki egzaminu. Jak mówi Marek Zapieraczyński, zastępca dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, do sesji poprawkowej w województwie świętokrzyskim przystąpiło 1645 osób.

Egzamin zdało 837 osób, czyli 51 procent. Największa grupa abiturientów starała się poprawić matematykę, było to 1057 absolwentów.

- Z tego zdało 348, czyli zdawalność poprawki z matematyki w województwie świętokrzyskim była na poziomie 33 procent. Jeżeli chodzi o inne przedmioty jest znacznie lepiej. Do poprawki z języka polskiego przystąpiło 366 osób, zdało 329 abiturientów, czyli 90 procent - informuje wicedyrektor łódzkiej OKE.

Z kolei poprawkę z języka angielskiego zdało 73 procent świętokrzyskich maturzystów. Do tego egzaminu w terminie wrześniowym przystąpiło 205 osób, a przynajmniej 30 procent punktów uzyskało 149.

Zadowolony z wyników swoich uczniów jest Władysław Zaucha, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Jak mówi, większość tegorocznych maturzystów, którzy przystąpili do poprawkowi, uzyskało pozytywny wynik.

- Zadeklarowało się 25 osób, ale jedna osoba z nieznanych powodów nie przyszła na egzamin. Z języka polskiego poprawkę zdawało 5 osób i zdali wszyscy, z języka angielskiego również poprawiało się 5 osób i tu też 100 procent uzyskało pozytywny wynik. Najgorzej wypadła matematyka, gdzie na 14 przystępujących maturzystów, zdało 5 - mówi Władysław Zaucha.

Podsumowując normalną sesję maturalną oraz sesję poprawkową, maturę w tym roku zdało w województwie świętokrzyskim 82 procent zdających.

Reklama