Wiele wspólnych pomysłów na Góry Świętokrzyskie

Data publikacji: 29.09.2020 17:07
Autor: Dorota Klusek / Kategoria: Wiadomości z regionu
29.09.2020 „Szklany Domu” w Ciekotach. Narada na temat Strategii Rozwoju Gór Świętokrzyskich.

29.09.2020 „Szklany Domu” w Ciekotach. Narada na temat Strategii Rozwoju Gór Świętokrzyskich.
Fot. Czarek Błach/facebook

Budowanie wspólnoty ducha i interesów - to cel, który od lat przyświeca Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich. Teraz także znalazł się on wśród założeń Strategii Rozwoju Gór Świętokrzyskich na najbliższe 5 lat. Dokument ten został dziś zaprezentowany w „Szklanym Domu” w Ciekotach.

W otoczeniu Świętego Krzyża i Świętokrzyskiego Parku Narodowego tkwi ogromny potencjał. Jak podkreśla ojciec Marian Puchała, sercem regionu jest klasztor w samym sercu Gór Świętokrzyskich.

- Pojawiło się wiele głosów, że bez Świętego Krzyża nie ma województwa świętokrzyskiego, nie ma Gór Świętokrzyskich. To wszystko bierze nazwę od relikwii Drzewa Krzyża Świętego, które mamy tu od tysiąca lat – podkreślił.

Możliwości jakie daje takie sąsiedztwo, próbują wykorzystywać gminy znajdujące się w jego otoczeniu. Przez wiele lat, każda z nich robiła to oddzielnie, teraz 11 gmin połączyło siły i jako Związek Gmin Gór Świętokrzyskich przygotowały Strategię Rozwoju Gór Świętokrzyskich 2020-2025.

Opracowanie dokumentu poprzedziły badania, które wskazały mocne i słabe strony, ale także szanse, jakie stoją przed regionem. Z diagnozy wynika, że ludzie chcą mieszkać na tym terenie, największą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym, gminy generują dochody własne, ale wciąż na niskim poziomie jest przedsiębiorczość, a liczne grono osób korzysta z pomocy społecznej. Problemem jest także zanieczyszczenie środowiska, co kłóci się z tym, że prawie 97 procent terenu wokół Gór Świętokrzyskich jest obszarem przyrody chronionej. Choć w regionie nie brakuje atrakcji turystycznych, wyniki wyszukiwań w najpopularniejszej przeglądarce internetowej, pokazują, że mało osób wie o ich istnieniu. Najczęściej wyszukiwaną atrakcją jest impreza – Dymarki Świętokrzyskie.

29.09.2020 „Szklany Domu” w Ciekotach. Narada na temat Strategii Rozwoju Gór Świętokrzyskich. Na zdjęciu (od lewej): Sławomir Kopacz - wójt Bieliny, Krzysztof Gajewski - wójt Waśniowa, Tomasz Lato - wójt MasłowaFot. Dorota Klusek / Radio Kielce

Strategia zakłada rozwój turystyki, poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych, ekologiczny transport wokół Gór Świętokrzyskich dla mieszkańców i turystów, udostępnienie szlaków turystycznych dla osób niepełnosprawnych, zbudowanie centrum edukacji przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Nowej Słupi, a nawet budowę wieży obserwacyjnej na Łysicy. Ważne jest także tworzenie klimatu turystycznego w miejscowościach pełniących funkcje czysto turystyczne. W strategii sporo miejsca poświecono na ochronę środowiska: czyste powietrze oraz zabezpieczenie ubywających zasobów wód gruntowych.

Sławomir Kopacz, przewodniczący zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich podkreśla, że przygotowane projekty są realne.

- Oczywiście chodzi nam o to, by projekty strategiczne rozwoju Gór Świętokrzyskich mogły się znaleźć w strategii rozwoju województwa. Uważamy, że nie ma rozwoju województwa świętokrzyskiego bez rozwoju tego najbardziej wartościowego obszaru, jakim są Góry Świętokrzyskie ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym i klasztorem ojców oblatów na Świętym krzyżu, najstarszym w Polsce sanktuarium – zaznaczył.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik pochwaliła pracę Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

- Jest to bardzo dobry partner, jeśli chodzi o tę wspólnotę, która została powołana. Bo tak naprawdę projekty które są najlepsze w realizacji, muszą mieć silny głos i silne poparcie. Tutaj mamy wszystkie grupy społeczne. Góry Świętokrzyskie to jest nasza perełka, to jest nasze dziedzictwo kulturowe, taka wypracowana marka, a teraz tę markę musimy wzmocnić poprzez realizację projektów - dodała.

Senator Krzysztof Słoń oceniając strategię zauważył, że pokazuje ona mocne strony Gór Świętokrzyskich, ale jednocześnie unaocznia, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Muszą się jednak w te działania zaangażować najważniejsze instytucje w naszym województwie, w tym urząd marszałkowski, który uzna Góry Świętokrzyskie za obszar kluczowy, jeśli chodzi o budowanie marki województwa, ale też przyciąganie turystów i osób związanych z biznesem.

- A zatem walory historyczne, turystyczne, duchowe, w połączeniu z bardzo mocnym potencjałem demograficznym, ludzkim, intelektualnym - to może dać efekt i synergii, ale też może być kluczowe nie tylko dla rozwoju Gór Świętokrzyskich ale także całego województwa – stwierdził.

Poseł Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych zwrócił uwagę na problem związany z małym umiędzynarodowieniem regionu. Zaproponował pomoc w uzyskaniu poparcia tego resortu.

- Mamy duże możliwości promowania konkretnych regionów poprzez spotkania, imprezy realizowane, czy w placówkach dyplomatycznych, czy instytutach polskich. To jest ogromny kanał do wypromowania takich miejsc, jak Święty Krzyż, ale też działalności turystycznej – zachęcał.

Podczas spotkania wiele osób podkreślało fakt, że gminy połączyły siły.

- Jestem szczęśliwa, że wszystkie te gminy mówią jednym głosem - przyznała też poseł Agata Wojtyszek.

- Dziś, kiedy słyszę, że są razem, kiedy zbudowały jeden projekt, który pozwoli na rozwój wszystkich gmin, to jest kierunek właściwy. Dowodem na to, że razem można wiele jest lokalizacja Głównego Urzędu Miar właśnie w województwie świętokrzyskim. Wielokrotnie podkreślano mi, jako wojewodzie, który był zaangażowany w ten projekt, że to, że mówimy jednym głosem, że jesteśmy razem, to postawiło nas na pierwszym miejscu w decyzji, że ta inwestycja powstanie właśnie w Świętokrzyskiem – wspomniała.

Reklama