Wielkanocne orędzia biskupów: kieleckiego, radomskiego i sandomierskiego [POSŁUCHAJ]

Data publikacji: 04.04.2021 09:10
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik , Marlena Płaska , Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Zapraszamy do wysłuchania wielkanocnych orędzi trzech biskupów - kieleckiego Jana Piotrowskiego, radomskiego Marka Solarczyka i sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.


JAN PIOTROWSKI, BISKUP KIELECKISzanowni Państwo! Szczęść Boże!

Święta wielkanocne to największe święta w religii chrześcijańskiej i w kościele katolickim, które przypominają nam o wydarzeniach zbawczych, jakie dokonały się w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, naszego Pana i Odkupiciela.

Przeżywamy je już kolejny rok w innym klimacie, duchowym, ale też i w tym klimacie społecznym, wynikającym chociażby z panującej pandemii koronawirusa. Niemniej jednak nic nie zmienia istoty tych świąt.

Tak jak pisałem w tym roku do wielu osób składając życzenia, że „wesoły nam dziś dzień nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał Alleluja, Alleluja!”. I cieszymy się, że możemy z wiarą tajemnicy naszej wiary o odkupieniu, o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, o tej miłości, która nikim nie gardzi, ale uwiarygodniła się w tajemnicy Krzyża.

I życzę wszystkim szanownym radiosłuchaczom publicznego Radia Kielce, mieszkańcom naszego miasta, diecezji, ziemi świętokrzyskiej i wszystkim ludziom dobrej woli, aby w Chrystusie odkrywali źródło prawdy, tej prawdy obiektywnej, która nigdy nie jest koniunkturalna, która nie zmienia się, ale prowadzi człowieka zawsze tą drogą, gdzie najlepszym drogowskazem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Niezależnie od naszej wrażliwości religijnej, czy w ogóle łaski wiary, chcę życzyć wszystkim, aby te święta były pełne pokoju i radości, wewnętrznej zgody w rodzinach, we wspólnotach, ale również i jej owoców, przede wszystkim i tych owoców, które rodzą się z życia religijnego naszych braci i sióstr, którzy trwają w łasce wiary i pragną spotkania z Jezusem w sakramentach świętych, zwłaszcza w Eucharystii i Słowie Bożym.

Niech ten dzień nocy wielkanocnej, ten dzień Zmartwychwstania Pańskiego da wszystkim poczucie bezpieczeństwa i nadziei, bo właśnie zmartwychwstanie Chrystusa niejako przedłuża nasze spojrzenie, przenosi je z horyzontu ludzkiego spojrzenia na ten horyzont dalszy, na ten horyzont spotkania z Bogiem.

Szczęść Boże Państwu!


MAREK SOLARCZYK, BISKUP RADOMSKI


Drodzy słuchacze Radia Kielce!

Czas Świąt Wielkiej Nocy niesie w sobie wielką refleksję na temat tego, co chociażby uobecnia i przypomina nam cały czas Triduum Paschalnego. Wielką tajemnicę jedności między nami, ale przede wszystkim jedności z Panem Bogiem, co przypomina i wyraża każda Eucharystia. Wielki dar bliskości i wsparcia od samego Boga na te różne tajemnice, które niosą trud, niosą cierpienie.

Dla wielu z Was może również niosły i niesie wielkie doświadczenie bólu rozstania z tymi, którzy umarli, ale to jest przede wszystkim ten wyjątkowy moment, który przypomina Wigilia Paschalna i wprowadza nas w to święto Zmartwychwstania Pańskiego, że to, co jest Boże, to, co jest darem Jego życia, jest nam oferowane, umocnione przez sakrament chrztu.

Niech to będzie czas, kiedy będziemy chcieli to jeszcze raz rozważyć. Niech to będzie czas, abyśmy odnawiając nasze przyrzeczenia chrzcielne, chcieli to potwierdzić, a przede wszystkim zawierzyć Panu Bogu, bo przecież to wszystko, co właśnie płynie z Eucharystii, to wszystko, co przypominają, uobecniają i – daj Boże – rozwiną dalej te święta Wielkiej Nocy mają nas wprowadzić w to, czego doświadczali również uczniowie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy spotkali Zmartwychwstałego, kiedy go – tak jak Tomasz – dotknęli, wyznali wiarę i już nikt i nic nie było w stanie ich zatrzymać, aby byli świadkami tej bliskości z Bogiem. Niech ona się umocni i niech przez nas będzie darem dla wszystkich.

Niech Bóg wszystkim błogosławi!


KRZYSZTOF NITKIEWICZ, BISKUP SANDOMIERSKI

Moi drodzy!

Chrystus zwyciężył śmierć i powstał z martwych, nam zaś dał udział w Swojej chwale. Ona już się objawia, kiedy podążając za Zbawicielem mówimy Bogu „tak” przez wypełnianie Jego woli w sercu i umyśle, w Kościele i w świecie. Ilekroć poświęcam kamień węgielny dla nowych kościołów czy budynków publicznych, myślę o roli jaką powinien odgrywać w moim życiu Chrystus. To także zadanie dla każdego z nas. „Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym – mówi św. Piotr apostoł - wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”  (1P, 2-4-6).Zbliżmy się do Zmartwychwstałego Pana, padnijmy przed Nim na kolana i ucałujmy Jego święte rany. Czas pandemii uświadamia nam kruchość ludzkiej natury i nieuniknioną konieczność śmierci. W Misterium Paschalnym, znajdujemy pociechę, otrzymując obietnicę przyszłej nieśmiertelności. My również nieśmy chrześcijańską pociechę innym, szczególnie chorym, samotnym, ubogim i wszystkim zagubionym.Niech wielkanocne spotkania ze zmartwychwstałym Panem, w rodzinie i w parafii, staną się dla Was Najdrożsi źródłem radości, pokoju i nadziei. Błogosławionych Świąt!

Reklama