Wiemy, kto będzie dyrektorem sandomierskiego muzeum

Data publikacji: 26.04.2021 17:00
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Kultura
Na zdjęciu: dr Mikołaj Getka-Kenig

Na zdjęciu: dr Mikołaj Getka-Kenig
Fot. Urząd Miejski w Sandomierzu

Dr Mikołaj Getka-Kenig - pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 13-osobowa komisja, po dzisiejszym posiedzeniu zarekomendowała tę osobę burmistrzowi miasta.

Mikołaj Getka–Kenig powiedział, że jako dyrektor będzie chciał, aby muzeum aktywnie zaangażowało się w starania miasta o wpis na listę UNESCO. Instytucja nie tylko ma być głównym merytorycznym zapleczem, ale poprzez swoje działania będzie tłumaczyć i uzasadniać aspiracje Sandomierza. W tym celu będą musiały ulec zmianie wystawy, które będą przez nas organizowane - dodał zwycięzca konkursu.

Jak informuje przewodnicząca komisji Aneta Przyłucka, za tą kandydaturą głosowało sześć osób, pięcioro członków komisji poparło Iwonę Łukawską, pełniącą obowiązki dyrektora muzeum, a po jednym głosie otrzymali: Adam Wójcik, kustosz Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu oraz Katarzyna Radziwiłko, pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Katarzyna Batko - dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” nie otrzymała żadnego głosu poparcia. Głosowanie było jawne.

W skład komisji weszli przedstawiciele organów prowadzących muzeum, czyli magistratu, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego i ministerstwa kultury, a ponadto reprezentanci związków zawodowych, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz przedstawiciel Rady Muzeum Okręgowego.

Każdy z kandydatów przedstawił komisji swoją koncepcję programowo-organizacyjną prowadzenia Muzeum Okręgowego oraz własną osobę wraz z dorobkiem.

Wyniki konkursu w sposób oficjalny zostaną ogłoszone do końca kwietnia. Następnie władze miasta jako główny organ prowadzący Muzeum Okręgowe ustalą z przyszłym dyrektorem od kiedy przejmie obowiązki. Zdaniem Anety Przyłuckiej, nie stanie się to wcześniej niż 1 czerwca.

Przypomnijmy, poprzedni dyrektor sandomierskiego muzeum Dominik Płaza zrezygnował z tego stanowiska w ubiegłym roku, po tym jak wygrał konkurs na dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.  

26.04.2021. Sandomierz. Muzeum OkręgoweFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Reklama