Wiemy na co marszałek chce rządowe dotacje

Data publikacji: 21.07.2021 12:17
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
21.07.2021. Kielce. Konferencja marszałka województwa świętokrzyskiego. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Magdalena Zieleń - radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Zbigniew Duda - radny powiatu ostrowieckiego

21.07.2021. Kielce. Konferencja marszałka województwa świętokrzyskiego. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, Magdalena Zieleń - radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Zbigniew Duda - radny powiatu ostrowieckiego
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754, w Ostrowcu Świętokrzyskim, wraz z budową mostu na rzece Kamiennej, rewitalizacja kolejki wąskotorowej Ponidzie oraz cyfryzacja urzędu marszałkowskiego - to trzy projekty, które zarząd województwa złoży do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Jak stwierdził marszałek Andrzej Bętkowski, zarząd województwa decydując się na wybór tych projektów brał pod uwagę przede wszystkim inwestycje, możliwe do zrealizowania w najbliższym czasie, jeszcze w tej kadencji samorządu.

- Pierwszym projektem realizowanym bez limitu finansowego jest budowa drogi 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim. To zadanie, którego szacunkowa wartość przekracza 91 mln zł. Ponadto ta inwestycja ma już wykonaną pełną dokumentację, dlatego jej realizacja przez samorząd jest możliwa jeszcze w tej kadencji - wyjaśnia.

Zarząd województwa liczy także, że dzięki środkom z programu Polski Ład uda się przywrócić dawną świetność kolejce wąskotorowej na Ponidziu. Jak informuje Andrzej Bętkowski, dofinansowanie w wysokości do 30 mln zł pozwoli na kompleksową rewitalizację linii przebiegającej przez gminy Jędrzejów, Imielno, Kije i Pińczów.

- Dzięki temu wyremontowany zostanie cały szlak kolejki wąskotorowej, a także elementy lokomotywowni oraz tabor, który z paliwa węglowego przejdzie na zasilanie olejowe - dodaje.

Trzecim projektem zgłoszonym przez zarząd województwa do programu Polski Ład z maksymalnym poziomem dofinansowania do 5 mln zł jest cyfryzacja usług publicznych województwa. Marszałek zaznacza, że jest to konieczne między innymi dlatego, aby zabezpieczyć infrastrukturę sieciową urzędu marszałkowskiego przed ewentualnymi atakami hakerskimi.

Władze województwa liczą, że uda się uzyskać dofinansowanie na wszystkie trzy projekty w pierwszym naborze. Jeśli tak się nie stanie, będą wnioskować o realizacje tych przedsięwzięć z kolejnych transz programu Polski Ład.

W ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, do dyspozycji samorządów w całym kraju jest 20 mld zł. Samorządy do końca lipca mogą złożyć po trzy wnioski. Jeden bez kwotowego ograniczenia, drugi o wartości dofinansowania nie przekraczającej 30 mln zł i trzeci, którego wartość dofinansowywania nie może przekroczyć 5 mln zł. Nowy rządowy program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

21.07.2021. Kielce. Konferencja marszałka województwa świętokrzyskiego. Na zdjęciu: Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiegoFot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Reklama