Wiemy, w których szkołach są jeszcze wolne miejsca

Data publikacji: 02.08.2021 09:42 / Data aktualizacji: 02.08.2021 11:30
Autor: Iwona Murawska , Daniel Lenart , Monika Miller / Kategoria: Wiadomości z regionu
02.08.2021. Kielce. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

02.08.2021. Kielce. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Kieleckie szkoły średnie wywieszają dzisiaj listy przyjętych do pierwszych klas. W wielu szkołach zostały wolne miejsca.

 Reporterzy Radia Kielce sprawdzają, gdzie jeszcze mogą zgłosić dokumenty kandydaci, którzy nie dostali się do wymarzonej placówki.

Osiem wolnych miejsc zostało dla uczniów, którzy chcieliby rozpocząć edukację w I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Chętni mogą zapisać się jeszcze do klasy biologicznej (5 wolnych miejsc), humanistycznej (1) oraz klasy o rozszerzonej geografii, języku angielskim i matematyce (2).

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Kielcach wolnych zostało dziewięć miejsc. Łącznie było ich 231. Chętni mogą zapisać się jeszcze do klasy humanistycznej (5 wolnych miejsc), biologiczno-chemicznej (2) oraz klasie o rozszerzonej matematyce, geografii i wiedzy o społeczeństwie (2).

02.08.2021. Kielce. II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana ŚniadeckiegoFot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Z kolei w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach wolnych zostało 13 miejsc. Łącznie było ich 162. Wakaty zostały w klasie prawniczej (7), medycznej (3), politechnicznej (1), ekonomicznej (1) i dziennikarskiej (1).

Osiem wolnych miejsc zostało w IV Liceum Ogólnokształcącym: 4 w klasie biologiczno-chemicznej, 2 w klasie z rozszerzoną geografią, matematyką i językiem angielskim, 1 w klasie z rozszerzoną matematyką, fizyką, informatyką oraz 1 w klasie z rozszerzoną historią, językiem polskim oraz wiedzą o społeczeństwie.

W V L.O. im. ks. Piotra Ściegiennego w sumie było 198 miejsc, natomiast wolnych pozostało jeszcze 12.

W VI L.O. im. Juliusza Słowackiego na uczniów czekało 264 miejsc, a dokumenty dostarczyły 254 osoby. Wolne miejsca pozostały jeszcze w klasach o profilach matematyczno-informatyczno-fizycznym (1), biologiczno-chemicznym (2), biologiczno-chemiczno-matematycznym (3) oraz w klasie o profilu historia - język polski - wiedza o społeczeństwie (4).

W VII L.O. im. Józefa Piłsudskiego na 198 wszystkich miejsc, wolnych pozostało 29. Natomiast w Technikum nr 8, które mieści się w tym samym budynku, na 33 miejsc wolnych jest jeszcze 5.

Z kolei w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego na 114 wszystkich miejsc wolnych pozostało 28. W klasie o profilu siatkarskim 7, piłki ręcznej 14, w klasie humanistycznej 6, a w mundurowej 1.

6 wolnych miejsc pozostało jeszcze w Technikum nr 11, którego siedziba znajduje w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Jagiellońskiej. Trzy są w klasie o profilu technik budownictwa, 2 - grafika oraz 1 - fotograf. W tej szkole w tym roku dla uczniów przygotowano w sumie 66 miejsc.

Natomiast w Szkole Branżowej I stopnia nr 6, działającej także w budynku przy ulicy Jagiellońskiej, na 33 miejsc wolnych pozostało 5. Cztery miejsca czekają w klasie o profilu fotograf, a jedno w klasie o profilu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

02.08.2021. Kielce. Zespół Szkół Elektrycznych. Listy przyjętych kandydatówFot. Sebastian Kalwat / Radio Kielce

W Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 zostało 17 wolnych miejsc.

W Technikum nr 5, w klasie technik ekonomista - 1 miejsce, technik rachunkowości - 1 miejsce, technik hotelarstwa 11 miejsc w 2 klasach, technik organizacji turystyki - 1 miejsce, technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 miejsca.

W Zespole Szkół Informatycznych, Technikum nr 7 jest 12 wolnych miejsc: 6 - w klasach informatycznych, 4 - w klasie technik teleinformatyk, 2 - w klasie technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.

Jak poinformował Radio Kielce Władysław Zaucha, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 4 w Kielcach, w tym roku rekrutację pomyślnie przeszło łącznie 264 nowych uczniów. W technikum nadal jest jeszcze wolnych 16 miejsc, w klasach o poszczególnych profilach: elektryk - 8, informatyka - 4, elektronika - 2, automatyka - 2. Z kolei w szkole branżowej pozostał jeszcze pięć wolnych miejsc.

Małgorzata Banasik-Rusak, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach informuje, w tym roku do szkoły zostało przyjętych 139 uczniów. W związku z tym, w Technikum nr 3 wciąż pozostaje wolnych 24 miejsca w klasach o profilach: technik usług kelnerskich - 4, technik technologii żywności - 3, technik żywienia i usług gastronomicznych (prawie trzy klasy) - 17.

Natomiast w szkole branżowej I stopnia pozostało wolnych 17 miejsc w klasach o profilu: cukiernik - 10, kucharz - 7. Łącznie w szkole pozostaje jeszcze 41 wolnych miejsc.

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika zostało 21 wolnych miejsc. W specjalności technik reklamy 6 wolnych miejsc w dwóch klasach, technik ekonomista - 13 wolnych miejsc w dwóch klasach, technik handlowiec - 2 miejsca wolne.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, w którego skład wchodzą Technikum nr 1 oraz Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2, wciąż pozostają wolne miejsca. Jeśli chodzi o technikum uczniowie nadal mogą starać się o przyjęcie do klas o następujących profilach: technik architektury krajobrazu (6), technik technologii drewna (1), technik budownictwa (2), technik geodeta (5), technik robót wykończeniowych w budownictwie (2), technik transportu kolejowego (1), technik budowy dróg (3), technik inżynierii sanitarnej (6).

Z kolei do szkoły branżowej, przyjętych zostało 18 osób. Wolnych nadal pozostaje 15 miejsc - 11 w klasie stolarskiej oraz 4 w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnej.

Jak informuje Beata Leszczyńska, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach, w Technikum nr 2 na 198 miejsc wolnych wciąż pozostaje 25. Jeśli natomiast chodzi o Branżową Szkołę I stopnia nr 1, na 66 miejsc, póki co przyjętych zostało 58 osób.

W Technikum nr 2 wolne miejsca są na kierunkach technik logistyk (10 wolnych), technik logistyk – klasa mundurowa wojskowa (3 wolne), technik mechanik (3 wolne), technik mechatronik (2 wolne), technik pojazdów samochodowych i motocykli (1 wolne), technik pojazdów samochodowych (3 wolne), technik usług fryzjerskich (1 wolne), technik grafiki i poligrafii cyfrowej (2 wolne).

W Szkole Branżowej I stopnia, są jeszcze miejsca w następujących klasach: elektromechanik pojazdów samochodowych (3 wolne), fryzjer (4 wolne), mechanik pojazdów samochodowych (1 wolne).

Tagi do tego wpisu
adv adv
Wiadomości
Reklama