Współpraca na rzecz środowiska

Data publikacji: 06.07.2020 16:54
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
06.07.2020. Kielce. Podpisanie porozumienia dotyczącego innowacyjnych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Jastrząb, Zdzisław Stalica - przedstawiciele Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wioletta Czarnecka - dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami ŚUM, Marek Jońca - członek Zarządu Województwa, dr hab. Joanna Kulczycka - prof. nadzw. AGH, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Katarzyna Błachowicz - Wiceprezes Zarządu - Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system - Sp. z o.o.- Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Agnieszka Zdanowicz - Wiceprezes Zarządu -  Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system - Sp. z o. o. - Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

06.07.2020. Kielce. Podpisanie porozumienia dotyczącego innowacyjnych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Jastrząb, Zdzisław Stalica - przedstawiciele Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wioletta Czarnecka - dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami ŚUM, Marek Jońca - członek Zarządu Województwa, dr hab. Joanna Kulczycka - prof. nadzw. AGH, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Katarzyna Błachowicz - Wiceprezes Zarządu - Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system - Sp. z o.o.- Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Agnieszka Zdanowicz - Wiceprezes Zarządu - Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system - Sp. z o. o. - Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Fot. Michał Kita / Radio Kielce

Województwo świętokrzyskie stawia na efektywne wykorzystanie odpadów komunalnych. Będzie to możliwe dzięki podpisaniu porozumienia intencyjnego o współpracy na rzecz wypracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych i popiołów ze spalania biomasy.

W projekt zaangażowali się eksperci, między innymi z Enea Elektrowni Połaniec, naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Centrum Kooperacji Recyklingu oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.

Jak mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, współpraca ma przynieść pozytywny skutek dla środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców.

- Mam przeświadczenie, że nasza współpraca będzie oparta na transferze wiedzy i technologii oraz innowacyjnych rozwiązaniach, korzystnych dla wszystkich stron porozumienia. Jednocześnie pragnę zadeklarować, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zapewnią dostęp do informacji statystycznych w zakresie wytwarzania i gospodarowania osadami ściekowymi i popiołami - dodaje.

Jak zaznacza Marek Jońca, członek zarządu województwa, zespół ekspertów, który zgromadził się wokół ważnego zagadnienia, jakim jest sposób efektywnego wykorzystania odpadów komunalnych, daje nadzieję na skuteczny i pionierski sposób ich recyklingu.

Reklama