Wyższe ceny za śmieci w Busku?

Data publikacji: 14.09.2020 19:43
Autor: Marta Gajda / Kategoria: Wiadomości z regionu
14.09.2020 Dobrowoda. Konferencja prasowa. Na zdjęciu (od lewej) Paweł Wilk - buski działacz, Magdalena Konieczna-Różycka - radna rady miejskiej, Maciej Gawin - radny sejmiku, Paweł Gładkiewicz - działacz społeczny

14.09.2020 Dobrowoda. Konferencja prasowa. Na zdjęciu (od lewej) Paweł Wilk - buski działacz, Magdalena Konieczna-Różycka - radna rady miejskiej, Maciej Gawin - radny sejmiku, Paweł Gładkiewicz - działacz społeczny
Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

Szykują się kolejne podwyżki opłat za śmieci w gminie Busko-Zdrój. Na jutrzejszej sesji radni zadecydują, ile mieszkańcy będą płacić za odbiór odpadów od 1 października tego roku. Zaniepokojeni planowanymi zmianami są buscy działacze i społecznicy.

- Dla proponowanej dużej podwyżki nie znajdujemy uzasadnienia, ponieważ problem śmieciowy w gminie wciąż nie został rozwiązany - podkreśla Maciej Gawin, radny sejmiku województwa.

- Zarówno władzom gminy, jak i zakładowi komunalnemu brakuje wizji dotyczącej wywożenia i zagospodarowania śmieci. Śmieci się u nas nie sprzedaje, wcześniej nie segreguje i nie wykorzystuje w prawidłowy sposób. Jeżeli tego nie będzie, podwyżki będą nas dotykały co roku i co roku będzie to samo, nie do końca zasadne - zwraca uwagę.

Z kolei Magdalena Konieczna-Różycka, radna miejska podkreśla, że tzw. koncepcja systemu odbierania odpadów została przyjęta przez wszystkie kraje UE. Zaznacza, że przede wszystkim kładziony jest w niej nacisk na zmniejszenie ilości śmieci, które są generowane. Odpady powinny być segregowane, poddawane recyklingowi i odzyskowi. Resztę, których nie da się powtórnie przetworzyć powinno się składować na wysypiskach. Radna podkreśla, że w gminie Busko-Zdrój ta sytuacja jest odwrócona, przede wszystkim składuje się odpady, które w efekcie wywożone są na wysypisko do Rzędowa.

- Jeśli gmina zacznie sprzedawać makulaturę bądź inne produkty do recyklingu, to może nie tylko zarobić, ale też ochronić środowisko i nie będzie potrzeby wywożenia tych śmieci na wysypiska. Najważniejsze, by gmina zastanowiła się nad swoim sposobem gospodarowania i ewentualnie w przyszłości zmniejszyła opłaty, które ponosi każdy mieszkaniec i to bezzasadnie - dodaje.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podwyżka jest spowodowana dużym wzrostem ilości odpadów, a co za tym idzie - zwiększeniem kosztów związanych z ich odbiorem i zagospodarowaniem.

Ponadto, dochody gminy w oparciu o obowiązujące stawki, są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały zakłada opłatę w wysokości 21,50 złotych miesięcznie za odpady segregowane. Z kolei za niesegregowane 43 złote.

Dotychczasowe stawki wynoszą odpowiednio: 14,5 złotych i 29 złotych.

Reklama