Zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Prezydent podpisał projekt zmiany konstytucji

Data publikacji: 06.07.2020 20:04
Kategoria: Wiadomości z kraju
06.07.2020 Warszawa. Ogrody Pałacu Prezydenckiego. Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji

06.07.2020 Warszawa. Ogrody Pałacu Prezydenckiego. Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji
Fot. prezydent.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek projekt zmiany konstytucji, który wprowadza do ustawy zasadniczej zapis, że wykluczona jest adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Zapowiedział, że jeszcze tego dnia skieruje projekt do Sejmu.

Złożenie projektu zmiany konstytucji, aby wprost zapisane w niej było, że wykluczone jest przysposobienie dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym Andrzej Duda zapowiedział w sobotę w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie).

- Bardzo się cieszę, że mogę zrealizować moją obietnicę, którą złożyłem w ostatnią sobotę w Szczawnie-Zdroju. Ale przede wszystkim ogromnie się cieszę z tego, że realizuję nadal to, co założyłem od samego początku mojej prezydentury, a co było moim celem także jeszcze zanim zostałem prezydentem Rzeczypospolitej: wspierać polską rodzinę, chronić polskie dzieci, działać tak, aby polskie społeczeństwo mogło się jak najlepiej rozwijać - powiedział prezydent po podpisaniu projektu.

Jak wskazał, w czasie jego prezydentury i rządów Zjednoczonej Prawicy wprowadzono m.in. programy 500 plus i 300 plus, czyli wyprawka szkolna, a także 13. emeryturę i bezpłatne leki dla seniorów. Przypomniał, e w czerwcu podpisał też „Kartę rodziny”, której postanowienia mówią o tym, jaką politykę wobec rodziny prowadzi i jaka politykę zamierza dalej prowadzić jako prezydent RP.

- Tak, by moi rodacy podejmując decyzję w wyborach prezydenckich wiedzieli, czego mogą się po mnie spodziewać - podkreślił.

Jak dodał, dotrzymywałem do tej pory swoich zobowiązań wyborczych.

- Zrealizowałem to, co było dla moich rodaków najważniejsze, o czym najczęściej mi mówili, m.in. obniżenie wieku emerytalnego, oprócz wspomnianych programów. Ale to jest także i wielkie społeczne oczekiwanie, że dobro dziecko będzie zabezpieczone, że dzieci będą bezpieczne, także bezpieczne od adopcji przez pary jednopłciowe, czy pary homoseksualne - mówił Duda.

Według prezydenta stanowisko polskiego społeczeństwa w tej kwestii jest jednoznaczne, większość jest przeciw, natomiast prawnie sytuacja nie była do tej pory do końca pewna.

Prezydent podkreślił, że zaproponowany przez niego projekt to niewielka zmiana w polskiej konstytucji.

- Wprowadzenie tam podstawowych przepisów, fundamentalnych przepisów występujących w Kodeksie rodzinnym, a dotyczących przysposobienia, z pewną modyfikacją dodatkową - powiedział.

- Przede wszystkim zgodnie z tym zapisem, który proponuję w polskiej konstytucji, przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i wyłącznie dla jej dobra, tak, jak to do tej pory jest przewidziane, ale teraz ten zapis będzie miał rangę konstytucyjną - zaznaczył Duda.

- Po drugie przysposobić razem może wyłącznie małżeństwo, które jest w polskiej konstytucji zdefiniowane w artykule 18., czyli jest to związek kobiety i mężczyzny. A po trzecie wreszcie to, co dodane, że nie może przysposobić małoletniego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci - mówił Duda.

Jak dodał, oznacza to, że „gdy mamy do czynienia ze związkiem faktycznym - a wiemy, że takie występują, bo takie jest życie - to wówczas sąd i inne organy będą miały obowiązek sprawdzenia, czy osoba, która chce dokonać adopcji jednoosobowo, rzeczywiście w takim wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci pozostaje czy nie”.

Podkreślił, że projekt w żadnym aspekcie nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego.

- Jeżeli chodzi o rodziców biologicznych jest art. 48 konstytucji, który mówi, że rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami i ja w tę kwestię absolutnie nie wnikam; ten projekt tej sprawy nie dotyka - podkreślił prezydent.

Jak zaznaczył, „projekt nie mówi o związkach tylko o sytuacji faktycznej, w której dwie osoby tej samej płci pozostają we wspólnym pożyciu”. Zaznaczył, że jest to sytuacja prawnie zdefiniowana, znana w orzecznictwie Sądu Najwyższego od wielu lat.

- Nie jest to więc żadne istotne novum w polskim systemie prawnym, ale jestem przekonany, że właśnie dzięki temu zapisowi bezpieczeństwo dzieci i troska o dobro dziecka będzie w dużo większym stopniu realizowana - dodał prezydent.

Wyraził nadzieję, że propozycja zmiany konstytucji wprowadzająca zapis o wykluczeniu adopcji dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym zostanie poparta przez PSL, część PO.

- Nie wspomnę już, bo to jest dla mnie oczywiste przez posłów Konfederacji, którzy wielokrotnie deklarowali, że ich pogląd jest dokładnie zgodny z tym, co zaproponowałem, że są absolutnymi zwolennikami ochrony dobra dziecka. Jest teraz możliwość, by to udowodni i pokazać - powiedział ubiegający się o reelekcję prezydent.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Jeśli zmiana dotyczy rozdziałów I, II (Wolności, Prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w którym znajdują się zapisy dotyczące dzieci) oraz XII (Zmiana konstytucji) uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu.

Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Tagi do tego wpisu
adv adv
Wiadomości
Reklama