Zarząd powiatu jędrzejowskiego z absolutorium, ale po burzliwej dyskusji

Data publikacji: 30.06.2020 19:07
Autor: Ewa Pociejowska-Gawęda / Kategoria: Wiadomości z regionu
30.06.2020 Jędrzejów. Sesja absolutoryjna powiatu jędrzejowskiego. Na zdjęciu: Paweł Faryna - starosta jędrzejowski

30.06.2020 Jędrzejów. Sesja absolutoryjna powiatu jędrzejowskiego. Na zdjęciu: Paweł Faryna - starosta jędrzejowski
Fot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

Zarząd powiatu jędrzejowskiego otrzymał absolutorium za 2019 rok. Radni w tej kwestii nie byli jednomyślni. W głosowaniu 16. osób było za, natomiast radni z klubu PSL: Małgorzata Muzoł, Ewa Kubas-Samociuk, Edmund Kaczmarek i Janusz Grabek byli przeciwko, a Paweł Olszak wstrzymał się od głosu.

Głosowanie poprzedziła długa i burzliwa dyskusja nad raportem o stanie powiatu. Paweł Olszak m.in. zarzucał zarządowi brak współpracy z radnymi PSL oraz nieudostępnienie raportu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jędrzejowskiego starostwa, gdzie mieszkańcy powiatu mieliby szansę zapoznać się z dokumentem.

Radny Janusz Grabek przypomniał fakt, jego zdaniem źle wykorzystywanych przez starostwo pieniędzy pozyskanych na scalanie gruntów na terenie Słupi-Wielkopola i w Raszkowie.

Natomiast Edmund Kaczmarek pytał, w jaki sposób prowadzona jest promocja Monografii Powiatu Jędrzejowskiego, która w liczbie 2 tys. egzemplarzy trafiła do starostwa w grudniu 2019 roku.

Zarzucił zarządowi, że w ubiegłym roku w stosunku do 2018, rosły wydatki bieżące powiatu, a spadały wydatki majątkowe.

W kwestii edukacji głos zabrała Małgorzata Muzoł. Jak powiedziała - zagłosowała przeciwko udzieleniu absolutorium, ponieważ ma uwagi do raportu, w którym m.in. zabrakło analizy kierunków kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych. Jej uwagi dotyczą również stawek wynagrodzeń dla nauczycieli. Chodzi o nieracjonalne arkusze organizacyjne, według których nauczycielom wypłacane są jednorazowo spore kwoty tzw. 14 pensja.

Przeciwko udzieleniu absolutorium dla zarządu powiatu była też Ewa Kubas-Samociuk. Jak mówiła - na jej decyzję wpłynął brak odpowiedniej współpracy pomiędzy zarządem powiatu, a radnymi opozycji.

- Jako opozycja jesteśmy za mało angażowani w pracę powiatu, a nasze uwagi nie są uwzględniane - tłumaczyła.

W imieniu Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego za udzielenie absolutorium radnym dziękował starosta Paweł Faryna. Jak powiedział - na komisjach i sesjach są dyskusje i nie brakuje sporów, ale to wszystko dla dobra mieszkańców.

Ubiegłoroczne dochody powiatu jędrzejowskiego zamknęły się kwotą 98,678 mln zł, natomiast wydatki to 90,782 mln zł. Tym samym na koniec 2019 roku w budżecie wykazano nadwyżkę w kwocie 7,896 mln złotych.

Na inwestycje w ub. roku powiat wydał prawie 13,3 mln złotych.

Reklama