Znane są wyniki egzaminów w szkołach podstawowych. Jak poszło uczniom ze świętokrzyskiego?

Data publikacji: 02.07.2021 11:55
Autor: Paulina Michta / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminu. Najlepiej wypadł język angielski, a najsłabiej matematyka. W województwie świętokrzyskim, do egzaminu przystąpiło 9850 osób.

Marek Szymański, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi zaznacza, że statystyki uczniów z województwa świętokrzyskiego są zadowalające.

- Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 59 proc. i w tej kwestii nie ma szczególnej zmiany, co do ubiegłego roku. Z matematyki wyniki oscylują na poziomie 47 proc. i tu jest nieznaczna poprawa, natomiast język angielski poszedł najlepiej i uczniowie uzyskali z niego średnio 65 proc. punktów możliwych do zdobycia. Tu wzrost jest zauważalny najbardziej. Jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie to wyniki nie odbiegają od wyników krajowych - mówi dyrektor OKE Łódź.

W skali całego kraju z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 60 proc. punktów, z matematyki 47 proc., a z języka angielskiego 66 proc. - dodaje Marek Szymański.

Uśrednione wyniki nie odzwierciedlają sytuacji w poszczególnych szkołach. Na przykład w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Stanisława Staszica w Kielcach lepiej niż język polski wypadła matematyka. Dyrektor placówki Żaneta Szczepaniak zaznacza, że niektórzy uczniowie z egzaminu ósmoklasisty uzyskali 100 proc.

- Muszę przyznać, że uczniowie egzamin napisali bardzo dobrze. U nas najlepiej wypadła część językowa, czyli język angielski. Na drugim miejscu uplasowała się matematyka, natomiast najsłabiej wypadł język polski. Jest też u nas kilka osób, które uzyskały wynik stuprocentowy, więc cieszymy się z tego sukcesu. Wyniki są dobre, natomiast teraz mamy czas na głębsze analizy i porównanie wyników w skali województwa i kraju - wyjaśnia dyrektor SP nr 1.

Zadowolona z wyników jest również Sandra, uczennica Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach.

- Cieszę się, poszło mi bardzo dobrze. Najbardziej jestem zadowolona z wyników z matematyki, ponieważ jest to ciężki przedmiot, a poszedł mi lepiej niż się spodziewałam - dodaje.

Oficjalne zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasiści otrzymają 9 lipca 2021 r.

Reklama