Zostali wezwani w trybie alarmowym do jednostek, ratownicy otrzymali plecaki medyczne

Data publikacji: 02.11.2020 08:35
Autor: Dionizy Krawczyński / Kategoria: Strefa munduru
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Irek Dorozanski / ŚBOT

Blisko tysiąc żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymało wezwania do natychmiastowego stawienia się w jednostkach.

Piątek, 30 października był pierwszym dniem w dotychczasowej blisko czteroletniej historii Wojsk Obrony Terytorialnej, kiedy wszyscy żołnierze formacji otrzymali wezwania do natychmiastowego stawiennictwa w swoich jednostkach. Powodem wezwania była potrzeba uzupełnienia wybranych kompetencji przez cały stan osobowy oraz dokonanie synchronizacji działań  w ramach operacji Trwała Odporność do końca 2020 roku.

Dynamiczny przyrost ilości zakażonych stał się punktem, który formalnie uruchomił dodatkowe zaangażowanie Sił Zbrojnych do wsparcia działań przeciwepidemicznych. Zgonie z wytycznymi Dowództwa WOT ze stawiennictwa zostali zwolnieni żołnierze zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, komunikacji miejskiej, transporcie międzynarodowym oraz druhowie OSP zaangażowani w działania przeciwkryzysowe.

Żołnierze, którzy stawili się w jednostkach przeszli szkolenia, które przygotowały ich do intensywnych działań przeciwepidemicznych. Były to nie tylko szkolenia medyczne ale też z topografii wojskowej na potrzeby zwiększonego zaangażowania w monitoring kwarantanny. Przeglądowi i uzupełnieniu zostało też poddawane całe wyposażenie medyczne, w tym również wydane żołnierzom OT.

Dowódcy wszystkich szczebli oprócz szkoleń opracowali plany służb, w których uwzględnili osobiste i zawodowe zobowiązania żołnierzy w najbliższych tygodniach.

Żołnierzom WOT w czasie obecnego powołania zostały też wydane plecaki medyczne do całodobowej dyspozycji. Otrzymali je ci żołnierze, którzy posiadają kompetencje co najmniej na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z poleceniem dysponowania nimi w domu, pracy oraz w czasie innych czynności codziennych.

Reklama