12 maja - Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin

Data publikacji: 12.05.2022 14:15
Kategoria: Zoom na wieś /Źródło: PAP

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 12 maja Międzynarodowym Dniem Zdrowia Roślin - informuje MRiRW. Wskazuje, że celem jest podniesienie globalnej świadomości na temat znaczenia zdrowia roślin, które stanowią 80 proc. żywności i produkują 98 proc. tlenu.

- Ustanawiając ten dzień, ONZ dąży do podniesienia globalnej świadomości na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może pomóc w wyeliminowaniu głodu; zmniejszeniu ubóstwa; ochronie różnorodności biologicznej; pobudzaniu rozwoju gospodarczego - informuje ministerstwo rolnictwa w komunikacie.

Resort zwraca uwagę, że dbałość o zdrowie roślin ma szczególne znaczenie, ponieważ zdrowie ludzi jak i kondycja naszej planety zależy od roślin. Szkodniki i choroby roślin są odpowiedzialne za utratę nawet 40 proc. światowych upraw żywności oraz za straty handlowe w obrocie produktami rolnymi przekraczające 220 mld dolarów rocznie.

Zdrowie roślin ma wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo. Zmiany klimatyczne i działalność człowieka wpływają również na zdrowie roślin, zmieniając ekosystemy i ograniczając różnorodność biologiczną, jednocześnie tworząc nowe nisze dla rozwoju szkodników.

Międzynarodowe podróże i handel powodują, że szkodniki i choroby pojawiają się w miejscach, w których wcześniej nie występowały. Zapewnienie zdrowia roślinom jest niezbędne dla życia na ziemi i każdy z nas ma do odegrania pewną rolę - stwierdza resort powołując się na ONZ.

Ministerstwo zauważa, że niezwykle istotna jest krajowa i regionalna ochrona roślin. Należy zachować ostrożność przy zakupach roślin i produktów roślinnych, zwłaszcza za pośrednictwem handlu na odległość, który omija regularne kontrole fitosanitarne. Ważne jest, aby kupować od renomowanych firm, które zapewniają międzynarodową certyfikację fitosanitarną dla bezpiecznego handlu roślinami i produktami roślinnymi.

Dużą rolę w tym zakresie odgrywa edukacja. Już dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym warto uświadamiać, że rośliny mogą chorować oraz co to oznacza dla bezpieczeństwa żywnościowego, różnorodności biologicznej, środowiska i naszej gospodarki.

We wszystkie te działania włącza się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), która nadzoruje zdrowie roślin m.in. poprzez eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotne i jakościowe.

adv adv
Wiadomości
Reklama