Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym wraca do komisji

Data publikacji: 12.05.2022 09:20
Kategoria: Zoom na wieś /Źródło: PAP

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym został ponownie skierowany do komisji rolnictwa; podczas II czytania projektu Koalicja Obywatelska zgłosiła do niego poprawki. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Jak poinformował poseł sprawozdawca Jerzy Małecki (PiS) podczas prac w komisji zgłoszono 27 poprawek, z czego akceptację uzyskało 10 z nich.

Projektowana ustawa zawiera implementację unijnych przepisów. W stosunku do obecnie obowiązującej wprowadza przepisy m.in. polegające na zmianie uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra rolnictwa na głównego inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Będzie miał on też w kompetencjach wydawanie decyzji i „wiążących poleceń” w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez jednostki certyfikujące - mówił w imieniu klubu PiS Marek Kwitek. Dodał, że są w niej też zawarte przepisy, które pozwolą na stworzenie jednolitej bazy producentów ekologicznych.

Podczas zadawania pytań, posłowie wskazywali na m.in. potrzebę promocji żywności ekologicznej.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski stwierdził, że „nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym jest oczekiwana nie tylko przez kilkadziesiąt tysięcy rolników przetwórców żywności ekologicznej, ale także przez wszystkich konsumentów, którzy wybierając produkty ekologiczne chcą mieć pewność, że otrzymują żywność wytworzoną zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej w UE”.

Wiceminister podkreślił, że implementowane jest prawo unijne, a poprawki opozycji (strony społecznej) dotyczyły „kuriozalnych rzeczy”. „Wykreśliliście w swoich poprawkach konkretne zapisy, które przewiduje unijne rozporządzenie” - stwierdził Romanowski.

Jeżeli chodzi o wsparcie rolnictwa ekologicznego - to dopłaty do jednego hektara już wzrosły i w kolejne perspektywie finansowej będą jeszcze wyższe, po to by produkty ekologiczne były dostępne dla konsumentów. Będą też prowadzone akcje promujące żywność ekologiczną - zapewnił Romanowski.

Projektowana ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

Nowe przepisy przewidują zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.

Projekt proponuje zniesienie krajowego wymogu opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Pod koniec grudnia 2020 r. w Polsce zarejestrowanych było 20 274 producentów żywności ekologicznej (rolników i przetwórców), najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim. Także to województwo przoduje pod względem powierzchni upraw ekologicznych. W sumie w kraju uprawy ekologiczne zajmują ok. ok. 3,5 proc. ogólnej powierzchni (ok. 108,5 tys. ha).

Reklama