Sejm uchwalił ustawę o rolnictwie ekologicznym

Data publikacji: 13.05.2022 13:02
Kategoria: Zoom na wieś /Źródło: PAP

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o rolnictwie ekologicznym odrzucając wszystkie poprawki zgłoszone przez klub KO. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Za ustawą głosowało 308 posłów, przeciw było 148, wstrzymała się jedna osoba.

Wcześniej posłowie w głosowaniu odrzucili 8 poprawek zgłoszonych przez klub Koalicji Obywatelskiej w II czytaniu. Nie uzyskały one także akceptacji sejmowej komisji rolnictwa.

Projekt wpłynął do Sejmu w kwietniu tego roku. Ustawa była rozpatrywana na posiedzeniu komisji rolnictwa dwukrotnie, posłowie zgłosili do niego łącznie 27 poprawek. Ostatecznie do rządowego projektu ustawy zostało wprowadzone 10 poprawek zgłoszonych przez PiS; wszystkie autorstwa posłów opozycji zostały odrzucone.

Ustawa implementuje unijne przepisy do polskiego prawodawstwa. Po wejściu w życie uchwalonej ustawy, straci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

Więcej o ustawie

Reklama