Zielona energia w gospodarstwach rolnych będzie finansowana

Data publikacji: 12.05.2022 08:51
Kategoria: Zoom na wieś /Źródło: PAP

 
Fot. Robert Felczak / Radio Kielce

„Zielona energia w gospodarstwie rolnym”, to nowe działanie w ramach PROW, które zamierza uruchomić ministerstwo rolnictwa, aby w pełni wykorzystać unijne środki - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu dot. zmian w PROW na lata 2014-2020.

Na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu w środę opublikowano informację dotyczącą projektu uchwały rządu ws. przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Jak wyjaśniono, przyczyną wprowadzonych zmian finansowych do PROW 2014-2020 jest przede wszystkim konieczność zapewnienia pełnego wykorzystania środków programu, co jest kwestią priorytetową.

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszaru f - „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Jest to program polegający na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii, a powodem jego wprowadzenia jest obecna sytuacja geopolityczna. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jednoznacznie uświadomiła, jak ogromną rolę dla kraju ma bezpieczeństwo energetyczne - zaznaczono.

Ponadto, w związku z wysoką inflacją oraz postępującym wzrostem cen środków produkcji rolnej oraz materiałów budowlanych zaproponowano część zmian merytorycznych w instrumentach wsparcia, np. podniesienie wysokości przyznawanej pomocy w typach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Natomiast wobec wzrostu oprocentowania kredytów, a tym samym kosztów ich obsługi przez kredytobiorców (rolników i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego), zaproponowano zmianę w ramach instrumentów finansowych PROW 2014-2020 dotyczącą zwiększenia dopłaty do oprocentowania z 2 proc. do 5 proc. gwarantowanych kredytów obrotowych Funduszu Gwarancji Rolnych w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19.

Ministerstwo szacuje, że dopłaty do tych kredytów i objęcie ich gwarancjami łącznie z gwarancjami do kredytów inwestycyjnych udzielanymi na podstawie dotychczasowych zasad wymaga zwiększenia kwoty limitu środków na instrumenty finansowe o 39 mln euro.

- Zaproponowane rozwiązania zagwarantują efektywną realizację PROW 2014-2020 oraz pełne wykorzystanie środków programu, konieczne jest zatem jak najszybsze wdrożenie zaproponowanych rozwiązań - czytamy w uzasadnieniu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM - to drugi kwartał 2022 r.

Reklama